Coronavirus & Sondmatning

Frågor och svar

Vi förstår att detta kan vara en mycket stressig tid för äldre, patienter och deras vårdgivare. För att hjälpa till att ta itu med några av de osäkerheter som kan uppstå har vi samlat svar från våra Nutricia-experter på några av de vanligaste frågorna om sondnäring.

Kan mitt barn/förälder smittas av coronavirus från sondmatningsprodukter eller förpackningar?

Viruset är ett respiratoriskt virus som sprids från smittade människor genom droppsmitta till exempel från hosta eller av personer i nära kontakt. Globalt har tillsynsmyndigheter och/eller tillförlitliga vetenskapliga organisationer som Världshälsoorganisationen (WHO) och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) informerat om att risken för infektion från livsmedel och/eller förpackningar är försumbar.

Danone’s/Nutricia’s tillverkningsstandarder säkerställer att våra färdiga produkter är säkra för hantering och konsumtion när de saluförs. Våra distributörer har vanligtvis processer för att säkerställa att våra produkter också hanteras under god hygienisk praxis. Det finns inga tecken på att livsmedelsförpackningar är inblandade i COVID-19 smitta, och det bästa sättet för konsumenterna att skydda sig efter hantering av föremål från allmän plats är att följa råd om god hygien och praxis som kommuniceras av folkhälsomyndigheten.

Bör jag använda ett munskydd medan jag tar hand om hans /hennes sondmatning?

Om du är sjuk: Du bör använda ett munskydd när du är i närheten av andra människor (t.ex. delar ett rum eller ett fordon med någon, träffar vårdpersonal). Om du inte kan använda ett munskydd (till exempel för att det orsakar andningsbesvär), ska du göra ditt bästa för hosta och nysa i armvecket, och personer som tar hand om dig bör bära använda munskydd om de kommer in i ditt rum.

Om du INTE är sjuk: Du behöver inte använda munskydd om du inte tar hand om någon som är sjuk (och de inte kan använda munskydd). För instruktioner om hur man sätter på, använder, tar av och kasserar ett munskydd, se WHO:s sida (på engelska): Coronavirus sjukdom (COVID-19) råd för allmänheten: När och hur man använder masker

Sondnäringar säljs på apoteken kan det finnas coronavirus på produkterna?

Vi vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder och åtgärder för att säkerställa total produktsäkerhet genom att tillämpa höga produktsäkerhetsstandarder och kvalitetskontroller i hela kedjan, från anskaffning av vårt råmaterial och förpackning till leverans av våra produkter.

Risken för infektioner som beror på kontakt med livsmedelsingredienser eller förpackningar som kommer från drabbade områden, från kommersiella leverantörer, anses vara försumbar enligt alla officiella organisationer (WHO, EFSA, ECDC).

Coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, smittar via droppar och sekret från luftvägarna, som sprids när någon hostar eller nyser. Det kallas droppsmitta. Viruset sprids också vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta. För närvarande finns det inga bevis som tyder på överföring av COVID-19 i samband med livsmedel eller medicinska nutritionsprodukter (näringsdrycker och sondnäringar). Innan du förbereder / konsumerar / levererar näringsdrycker eller sondnäringsprodukter är det viktigt att alltid tvätta händerna med tvål och vatten i 20 sekunder för allmän livsmedelssäkerhet.

Se även Nutricias hygienrekommendationer angående sondnäring och tillbehör (finns det direktiv från vårdpersonal ska de alltid följas i första hand): Nutricias rekommendationer för hantering av sondmatning

Bör mitt barn/förälder använda munskydd?

Om de är sjuka: De bör använda munskydd när de är runt andra människor (t.ex. delar ett rum eller ett fordon med någon, träffar vårdpersonal). Om de inte kan använda munskydd (till exempel för att det orsakar andningsbesvär), bör de göra sitt bästa för att hosta och nysa i armvecket.

Om de INTE är sjuka: De behöver inte använda munskydd.

Mer läsning

Coronavirus & skydd

Hur du kan skydda dig själv och de sårbara omkring dig.

Läs mer

CORONAVIRUS & ÄLDRE

I det här avsnittet delar vi svar från våra Nutricia-experter på de vanligaste frågorna om äldre och coronaviruset.

Läs mer

Coronavirus & medicinsk nutrition

Här svarar vi på vanliga frågor gällande coronavirus och medicinsk nutrition.

Läs mer

Coronavirus & barn

För att stödja dig och din familj under denna särskilt stressande tid vill vi svara på de vanligaste frågorna om graviditet och amning.

Läs mer
Print Page