Födoämnesallergi & Coronavirus

Frågor och svar

Om ditt barn har en födoämnesallergi, har du antagligen många frågor om hur Coronaviruset kan påverka detta. Här finner du svar på de vanligaste frågorna som syftar till att hjälpa dig samt minska din oro.

Har mitt barn en ökad risk att få Coronavirus om de har en allergi?

I dagsläget finns det inga belägg för att en underliggande födäomnesallergi skulle öka ditt barn risk att få Coronavirus.

Om mitt barn får Coronavirus och oavsiktligt exponeras för matallergenet, kommer reaktionen då att bli svårare?

Studier har visat att det finns en risk att vid oavsiktlig exponering för matallergen kan leda till en ökad allergisk reaction om ditt barn inte mår bra. Därmed råds det till att ta extra försiktiga åtgärder för att undvika kontakt med allergener, och sköta de hygienråd som utfärdats med hänsyn av Covid-19.

Du bör alltid ta kontakt med ditt barns läkare eller allergolog vid fler frågor rörande ditt barns tillstånd och Covid-19.

För hälso- & sjukvårdspersonal, läs gärna mer om allergi och Covid-19 från EAACI

Mer läsning

Coronavirus & skydd

Hur du kan skydda dig själv och de sårbara omkring dig.

Läs mer

Coronavirus & barn

För att stödja dig och din familj under denna särskilt stressande tid vill vi svara på de vanligaste frågorna om graviditet och amning.

Läs mer

Coronavirus & medicinsk nutrition

Här svarar vi på vanliga frågor gällande coronavirus och medicinsk nutrition.

Läs mer

Coronavirus & sondmatning

COVID-19 Frågor & Svar: Näringsdrycker och sondnäringar

Läs mer
Print Page