Dålig tillväxt

Dålig tillväxt

Dålig tillväxt kan vara ett problem hos barn som har en underliggande sjukdom eller funktionsnedsättning såsom cerebral pares, medfött hjärtfel, cystisk fibros, leversjukdom eller cancer (1, 2). 
Tillväxtproblemen kan bero på dåligt intag under sjukdomsperioden eller för att näringsbehovet tillfälligt är ökat. Det kan också bero på osäker sväljning, läkemedelsbiverkningar eller ha okänd orsak. Oavsett orsak är det nödvändigt att få i sig tillräckligt med energi och näring för att kunna växa. Otillräckligt med näring kan dessutom leda till problem från mage och tarm, dålig återhämtning efter sjukdom, ökad infektionsrisk och fler sjukhusdagar (3, 4).
Det är viktigt att följa tillväxten och att screena för risk för undernäring. På så sätt kan barnen identifieras tidigt och få det individanpassade nutritionsstöd som behövs för optimal tillväxt och utveckling (3, 4).

 

Vi vill bidra till att optimera barns dagliga och framtida hälsa

Nutricia utvecklar och tillverkar livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för barn i alla åldrar. Vi samarbetar med vårdpersonal och övriga experter för att hjälpa barn som växer dåligt på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Genom att erbjuda ett brett och varierat sortiment av berikningar, sondnäringar, kosttillägg och sondmatningstillbehör, vill vi bidra till att optimera barns dagliga och framtida hälsa

Vi tror på att varje barn ska ha möjligheten att få växa efter egen förmåga, för att nå sin personliga potential. Nutricias forskare samarbetar målinriktat tillsammans med familjer, sjukvården och akademin, för att utveckla välbehövliga och innovativa nya produkter som kan lösa nuvarande och framtida nutritionsproblem hos barn.

Läs mer om Nutricias globala arbete inom forskning
Baby-Walking


Är du sjukvårdspersonal eller patient med recept?

Läs mer om våra lämpliga produkter för speciella medicinska ändamål avsedda för barn i alla åldrar här

Nutricia products


Referenser

  1. Mehta et al. JPEN 2013: 37(4):460-481 .
  2. Beer et al.  Nutr Clin Practice 2015;30:609-624.
  3. Hecht et al. Clin Nutr 2013:34:53-59.
  4. Huysentruyt et al. Nutrition 2013;29 1356-1361.