Informationen på följande sidor riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Nutricia stöder WHO-koden att bröstmjölk är den bästa födan för spädbarnet. Ta alltid kontakt med sjukvården om du misstänker att ditt barn har mjölkallergi. Informationen på denna hemsida ersätter inte kontakt med sjukvården.

Komjölksallergi vs laktosintolerans

se vår film

Nutricia stöder WHO-koden att bröstmjölk är den bästa födan för spädbarn de första 6 månaderna i livet. Den här videon är framtagen för sjukvårdspersonal. Referenser fås på begäran, kontakta info.amnse@danone.com

Mjölkallergi (även kallat komjölksallergi, komjölksproteinallergi) orsakas av att kroppens immunförsvar reagerar på proteiner i mjölk. Laktosintolerans orsakas av en försämrad förmåga i tarmen att bryta ned mjölksocker (s.k. laktos).

Mjölkallergi visar sig ofta under barnets första levnadsår och för de flesta barn växer komjölksallergin bort under förskoleåldern. Laktosintolerans däremot, är mycket sällsynt bland spädbarn och symtomen uppkommer sällan före skolåldern.1

Mjölkallergi beror på att kroppens immunförsvar reagerar mot proteiner i mjölk

MJÖLKALLERGI – ALLERGI MOT PROTEIN I MJÖLK

Mjölkallergi (även kallad komjölksallergi, komjölksproteinallergi) är den vanligaste matallergin bland spädbarn och 2-3% av alla nyfödda barn diagnostiseras med mjölkallergi inom sitt första levnadsår.3,4

Komjölksallergi beror på att kroppens immunförsvar reagerar på proteinet i mjölk som om det vore skadligt. Detta leder till att immunförsvaret startar en allergisk reaktion, som kan visa sig på olika sätt. Vissa reaktioner kommer direkt när barnet äter mat som innehåller mjölk.

Exempel på snabba reaktioner är uppblossande röda hudutslag eller plötsliga kräkningar. Andra reaktioner kommer långt efteråt, i vissa fall flera dagar senare. Exempel på reaktioner som kommer långsamt är förstoppning eller dålig tillväxt.6

Reaktionerna kan resultera i ett antal obehagliga symptom, som i sin tur skapar mycket stress och oro för hela familjen. Symtomen kan i värsta fall bli mycket allvarliga, ex. som att barnet får svårt att andas.

För att undvika en allergisk reaktion får barnet inte äta någon mat som innehåller komjölk eller mjölk från andra djur.

En laktosfri kost innehåller mjölkprotein och kan därför innebära en fara för det mjölkallergiska barnet2.

Laktosintolerans orsakas av en försämrad förmåga i tarmen att bryta ned mjölksocker, även kallat laktos

Laktosintolerans – svårigheter att bryta ner mjölksocker

Laktosintolerans är en av de vanligaste formerna av matintolerans och förväxlas ibland med komjölksallergi. Laktosintolerans orsakas av en försämrad förmåga i tarmen att bryta ned laktos, även kallat mjölksocker. Detta beror på en brist på ett enzym som kallas för laktas och kan ibland leda till magont, gasbildning eller diarré – symtom som också kan ses vid en komjölksallergi. En viktig skillnad är att symtom vid laktosintolerans alltid håller sig till magen och inte blir farliga för barnet.6

Ett barn med laktosintolerans behöver en kost som är låg i laktos6 medan ett barn diagnostiserat med komjölksallergi behöver en kost helt fri från komjölksprotein.

Laktos är en viktig näringskälla i bröstmjölk, samt i de flesta modersmjölksersättningar, och bör därmed inte tas bort från barnets kost utan anledning.6

Till skillnad från barn med komjölksallergi, kan barn med laktosintolerans ofta tåla en mindre mängd mjölk eller mjölkprodukter, som innehåller mindre laktos, t. ex. yoghurt och ost. Laktosfria mjölkprodukter innehåller lika mycket mjölkprotein som vanliga mjölkprodukter och ska därför inte ges till mjölkallergiska barn.6

Läs mer

Symtom vid mjölkallergi

Symtom vid komjölksallergi kan visa sig på många olika sätt och stora variationer mellan olika barn. Detta kan ibland bidra till att det dröjer innan ett mjölkallergiskt barn får rätt diagnos.

Läs mer

Diagnos och kostbehandling

Komjölksallergi klassificeras som IgE-medierad eller icke IgE-medierad, men diagnosen är inte alltid så enkel att ställa.

Läs mer

Din rekommendation har betydelse

Hypoallergena modersmjölksersättningar på marknaden innehåller olika näringskomponenter, och din rekommendation är viktig för både barnet och för familjen.

Läs mer

Komjölksallergi

Komjölksallergi är den vanligaste matallergin hos små barn, 2-3% av alla spädbarn har komjölksallergi, med varierande symtom

Läs mer

Referenser

  1. Heyman MB, et al. Committee on Nutrition. Lactose intolerance in infants, children, and adolescents. 2006;118(3):1279–86.
  2. Heine RG et al. Lactose intolerance and gastrointestinal cow’s milk allergy in infants and children – common misconceptions revisited. World Allergy Organ J. 2017 Dec 12;10(1):41. doi: 10.1186/s40413-017-0173-0. eCollection 2017.
  3. Koletzko S, et al. Diagnostic Approach and Management of Cow’s-Milk Protein Allergy in Infants and Children: ESPGHAN Gl Committee Practical Guidelines. JPGN 2012;55:221–9
  4. Koletzko S, et al. Diagnostic Approach and Management of Cow’s-Milk Protein Allergy in Infants and Children: ESPGHAN Gl Committee Practical Guidelines. JPGN 2012;55:221–9
  5. http://komjolksallergi.se/vad-ar-mjolkallergi/mjolkproteinallergi-barn/
  6. Heyman MB, et al. Committee on Nutrition. Lactose intolerance in infants, children, and adolescents. Pediatrics. 2006;118(3):1279–86.

Nutricia stöder WHO-koden att bröstmjölk är den bästa födan för spädbarnet. Ta alltid kontakt med sjukvården om du misstänker att ditt barn har mjölkallergi. Informationen på denna hemsida ersätter inte kontakt med sjukvården.