Informationen på följande sidor riktar sig till dig som arbetar inom hälso-och sjukvården. Nutricia stöder WHO-koden att bröstmjölk är den bästa födan för spädbarnet. Ta alltid kontakt med sjukvården om du misstänker att ditt barn har mjölkallergi. Informationen på denna hemsida ersätter inte kontakt med sjukvården.

Symptom vid mjölkallergi

Se vår film

Nutricia stöder WHO-koden att bröstmjölk är den bästa födan för spädbarn de första 6 månaderna i livet. Den här videon är framtagen för sjukvårdspersonal. Referenser fås på begäran, kontakta info.amnse@danone.com

Symtom vid mjölkallergi

Tecken och symtom för komjölksallergi är ofta varierade och icke-specifika, med allt ifrån kolik och kräkningar till förstoppning, eksem, diarré och otröstlig gråt.

Upp till 70% av spädbarn med komjölksallergi har hudrelaterade symtom, upp till 50% magsymtom och upp till 30% luftvägssymtom.
Otröstlig gråt är dessutom mycket vanligt hos spädbarn med komjölksallergi. Symtom från två eller fler organ ökar sannolikheten för att det är komjölksallergi som är den underliggande orsaken. Om det finns misstanke om komjölksallergi ska barnet utredas av en barnläkare.

Vanliga symtom

Symtom vid mjölkallergi kan visa sig på många olika sätt. Stora variationer i symtom mellan olika barn kan ibland bidra till att det dröjer innan ett mjölkallergiskt barn får rätt diagnos. Vissa barn med allergi mot mjölk reagerar med kräkningar, magont och diarré, medan andra i stället får problem med förstoppning.

Eksem, sömnsvårigheter och dålig viktuppgång kan också vara tecken på allergi.1 I vissa fall är det lätt att ställa diagnosen mjölkallergi. Ibland när det inte är uppenbart att barnets symtom är kopplade till mjölk, kan det vara betydligt svårare.2

Symptomöversikt

Symtomöversikten hjälper dig att få en överblick över de olika symtom som kan förekomma vid mjölkallergi. Många av symtomen i listan är vanliga och kan i perioder förekomma även hos friska barn och spädbarn. Observera också att de symtom som förekommer vid mjölkallergi kan sammanfalla med symtom på andra allergier och tillstånd.3

Diarré

Plötsligt uppkomna och tätt på varandra följande lösa och vattniga avföringar beror oftast på magsjuka orsakad av virus, eller i vissa fall av bakterier. Vid upprepade diarréer är det viktigt att snabbt ersätta de salter, mineraler och den vätska som barnet förlorat. Barn under 1 år är särskilt känsliga för att snabbt bli uttorkade eller drabbas av störningar i saltbalansen. Använd färdig vätskeersättning som finns att köpa på apotek. Fortsätt att ge bröstmjölk eller modersmjölksersättning. Låt större barn äta det de vill ha och gör inga speciella begränsningar i maten. Långvarig diarré kan ibland bero på en inflammation i tarmen och är då inte övergående.

Ref. http://komjolksallergi.se/mjolkproteinallergi-symptom

Nässelutslag/Urtikaria

Nässelutslag är lätt upphöjda, intensivt kliande hudutslag, som vanligtvis omges av en rodnad eller rödflammig hud. Utslagen kan vara allt ifrån knappnålsstora och blåsliknande till decimeterstora utslag som breder ut sig över huden. Nässelutslag kan vara ett symtom på matallergi. Vissa barn med IgE-förmedlad allergi kan reagera med nässelutslag om deras hud kommer i kontakt med den mat barnet inte tål.

Ref. http://komjolksallergi.se/mjolkproteinallergi-symptom

Eksem

Eksem är en inflammation i huden som leder till sprucken, röd, vätskande eller torr och ofta kliande hud. Eksem kan vara icke allergiskt eller allergiskt. Atopiskt eller allergiskt eksem kan utlösas av en allergisk reaktion t.ex. mot viss mat.

Ref. http://komjolksallergi.se/mjolkproteinallergi-symptom

Orolig sömn

Barnet kan ha långvariga sömnstörningar, med orolig sömn både dag- och nattetid och om den störda sömnen är kombinerad med andra symtom, som gör barnet oroligt, skrikigt, utmattat och kinkigt också under barnets vakna tid. Barnet kan behöva hjälp med att komma in i en fungerande sömn- och vakenhetsrytm. Svåra långvariga sömnstörningar kan ibland bero på sjukdom hos barnet.

Ref. http://komjolksallergi.se/mjolkproteinallergi-symptom

Gråt, skrikighet/kolik

Små barn skriker av och till, speciellt under de första månaderna i livet. Att skrika är det lilla barnets sätt att dra till sig uppmärksamhet när det t.ex. är hungrigt eller vill vara nära och bli buret. Ett barn kan verka ”missnöjt” även när du matar eller försöker lugna barnet och det är vanligt att små barn har en skrikperiod på kvällen innan nattsömnen. Vid 3-4 månader avtar oftast skrikigheten. Om gråten kommer vid samma tid dag efter dag och om ditt barn i övrigt under dagen är lugn och nöjd, växer och går upp i vikt, finns ingen anledning till oro. Barn med ihållande kolik/skrikighet som inte går upp i vikt, som har större kräkningar flera gånger om dagen eller har andra matningsproblem bör undersökas av en läkare. Ihållande kolik och otröstlig gråt och kinkighet kan ibland vara ett tecken på överkänslighet mot viss mat.

Ref. http://komjolksallergi.se/mjolkproteinallergi-symptom

Väsande/pipande andning

Väsande eller pipande andning hos barnet beror ofta på förkylning. I vissa fall kan matallergi leda till symtom från luftvägarna. Eftersom denna typ av matallergier kan leda till allvarliga reaktioner, bör barn med matallergi och andningssymtom undersökas av läkare.

Ref. http://komjolksallergi.se/mjolkproteinallergi-symptom

Nattsvett

Att barnet svettas på natten är vanligt och i de flesta fall helt normalt. Det är viktigt att skilja nattliga svettningar som har medicinska orsaker från de som beror på att det är för varmt i rummet eller att barnet har för varma sängkläder.

Ref. http://komjolksallergi.se/mjolkproteinallergi-symptom

Hudutslag

Utslag kan göra att huden blir röd, kliar, blir varm, ojämn, torr, sprucken, får blåsor och kan göra ont. Orsakerna till hudutslag varierar och därför också behandlingen. Om ett barn får hudutslag kan det ibland vara ett symptom på födoämnesallergi.

Ref. http://komjolksallergi.se/mjolkproteinallergi-symptom

Viktminskning/dålig viktuppgång

Barnets vikt och längd kontrolleras regelbundet, speciellt under första året. Hur barnet växer följs sedan under hela uppväxten och dokumenteras i en tillväxtkurva. Om barnet inte växer eller går upp i vikt som förväntat bör det undersökas av läkare.
Tillväxtavvikelse kan bero på sjukdom, som gör att barnet inte får i sig den näring det behöver eller inte kan tillgodogöra sig näringen.

Ref. http://komjolksallergi.se/mjolkproteinallergi-symptom

Kräkningar/Uppstötningar

Kräkningar och uppstötningar är vanliga hos små barn och går oftast över när barnet börjar sitta eller stå upp. Om barnet även i vila har upprepade kräkningar, hosta eller andra luftvägsbesvär, gråter otröstligt, har dålig andedräkt och rapar mycket kan detta vara tecken på sjukdom. Maginnehållet vid uppstötningar eller kräkningar kan ge en brännande känsla i matstrupen eller svalget och kan på sikt leda till att slemhinnan i matstrupen blir irriterad. Barnet kan då t.ex. matvägra och spänna ryggen eller hela kroppen som i en båge.

Ref. http://komjolksallergi.se/mjolkproteinallergi-symptom

Blodigt bajs

Blodstrimmigt bajs förekommer ibland hos helt friska spädbarn och är då övergående. Om barnet verkar nöjt, äter bra och växer som det ska finns det i regel ingen anledning till oro. Ihållande förekomst av färskt blod i större mängd i kombination med att barnet också mår dåligt, kan bero på en slemhinneskada i nedre delen av magtarmkanalen. Blödningar från barnets övre magtarmkanal kan istället mörkfärga bajset. Mörkt bajs kan också bero på sådant som barnet ätit, t.ex. blåbär, vissa modersmjölksersättningar eller blod från mammans såriga bröstvårta.

Ref. http://komjolksallergi.se/mjolkproteinallergi-symptom

Svullnad i ansikte, ögon, läppar

Svullnad i ansiktet beror på att vätska ansamlas under huden och kan vara tecken på en allergisk reaktion. Vid en allergisk reaktion förekommer svullnaden nästan alltid samtidigt med klåda och irritation i huden. Även om denna typ av svullnad är vanligast i ansiktet, så kan den även förekomma på andra delar av kroppen.

Ref. http://komjolksallergi.se/mjolkproteinallergi-symptom

Förstoppning

Under de första månaderna bajsar de flesta spädbarn en mjuk och flytande avföring. Ammade spädbarn bajsar vanligtvis oftare än barn som matas med modersmjölksersättning. Vissa spädbarn som ammas kan bajsa efter varje matning, andra betydligt mer sällan. Barn som ammas är sällan förstoppade. Förstoppning innebär att barnet bajsar sällan och att bajset är svårt att få ut.

Ref. http://komjolksallergi.se/mjolkproteinallergi-symptom

Svullen och uppblåst mage

Uppblåst mage kan ge barnet magknip. Det kan också ge barnet en känsla av uppkördhet/mättnad med minskad aptit som följd. Uppblåst mage är vanlig hos ammade eller flaskmatade spädbarn som äter snabbt. Om besvär med uppblåst mage förekommer samtidigt med dålig viktuppgång, kräkningar, diarré och blodiga eller mörka avföringar kan det vara tecken på sjukdom hos barnet.

Ref. http://komjolksallergi.se/mjolkproteinallergi-symptom

Läs mer

Diagnos och kostbehandling

Komjölksallergi klassificeras som IgE-medierad eller icke IgE-medierad, men diagnosen är inte alltid så enkel att ställa.

Läs mer

Din rekommendation har betydelse

Hypoallergena modersmjölksersättningar på marknaden innehåller olika näringskomponenter, och din rekommendation är viktig för både barnet och för familjen.

Läs mer

Mjölkallergi vs laktosintolerans

2-3% barn drabbas av mjölkproteinallergi och nästan alla insjuknar under sitt första levnadsår. Men vad är skillnaden mellan mjölkallergi och laktosintolerans?

Läs mer

Komjölksallergi

Komjölksallergi är den vanligaste matallergin hos små barn, 2-3% av alla spädbarn har komjölksallergi, med varierande symtom

Läs mer

Referenser

  1. Vandenplas Y. Prevention and Management of Cow’s Milk Allergy in Non-Exclusively Breastfed Infants. Nutrients 2017 Jul; 9(7): 731. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5537845/
  2. Koletzko S, et al. Diagnostic Approach and Management of Cow’s-Milk Protein Allergy in Infants and Children: ESPGHAN Gl Committee Practical Guidelines. JPGN. 2012;55:221–9.
  3. Koletzko S, et al. Diagnostic Approach and Management of Cow’s-Milk Protein Allergy in Infants and Children: ESPGHAN Gl Committee Practical Guidelines. JPGN. 2012;55:221–9.

Nutricia stöder WHO-koden att bröstmjölk är den bästa födan för spädbarnet. Ta alltid kontakt med sjukvården om du misstänker att ditt barn har mjölkallergi. Informationen på denna hemsida ersätter inte kontakt med sjukvården.