Trycksår och nutritionens roll

Trycksår är smärtsamt för patienten och ger lägre livskvalitet. Det kan också innebära ökad risk för infektion, förlängd sjukhusvistelse och ökat behov av personal vilket medför ökade kostnader.

Orsaker

Ett trycksår orsakas av att cirkulationen i ett område av huden har försämrats på grund av tryck. Ett trycksår kan komma snabbt, ibland bara på några timmar, och kan göra riktigt ont. Om en del av huden utsätts för ett ihållande tryck påverkas cirkulationen i området snabbt (1).

Kroppsdelar där ben ligger nära hud är speciellt utsatta.

  • När patienten ligger på rygg vilar stora delar av kroppstyngden på korsbensregionen och på kotpelarens benutskott, och benens tyngd vilar tungt på hälarna.
  • När patienten ligger i sidoläge är det framför allt höfter, knänas insidor och fotknölar som belastas.
  • När patienten sitter belastas sittbensknölarna (2).

Nutritionens roll

För att behandla trycksår finns flera faktorer att ta hänsyn till, där medicinsk nutrition är en av åtgärderna för patienter med malnutrition eller risk för malnutrition, som inte kan täcka sitt behov med hjälp av vanlig mat (3).

 

Terapi standard

Läs mer om Cubitan som är lämplig vid trycksår

Cubitan

Cubitan

För kostbehandling av trycksår. Cubitan är den enda näringsdrycken med kliniskt bevisad effekt för snabbare läkning av trycksår (1).

Läs mer

Relaterad läsning

"Varje läkt sårdag är en vinst"

Tidigare arrangerades Nutricias trycksårssymposium, i form av ett direktsänt webbinarium. Moderator för dagen var Christina Lindholm, en eftertraktad talare med en imponerande erfarenhet inom sårområdet. En tid efter symposiet fick vi möjlighet att träffa Christina digitalt igen, för ett samtal kring de frågor och ämnen som under symposiet och enligt utvärdering engagerat mest.

Läs mer

Videos & webinars inom trycksår

Se intervjuer & inspelade webinars med ledande näringsexperter och lär dig mer om Nutricias arbete med näring mot trycksår.

Läs mer

Referenser
  1. www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Trycksar.
  2. www.vardhandboken.se/Texter/Trycksar/Oversikt.
  3. National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP).