Trycksår och nutritionens roll

Trycksår är smärtsamt för patienten och ger lägre livskvalitet. Det kan också innebära ökad risk för infektion, förlängd sjukhusvistelse och ökat behov av personal vilket medför ökade kostnader.

Orsaker

Ett trycksår orsakas av att cirkulationen i ett område av huden har försämrats på grund av tryck. Ett trycksår kan komma snabbt, ibland bara på några timmar, och kan göra riktigt ont. Om en del av huden utsätts för ett ihållande tryck påverkas cirkulationen i området snabbt (1).

Kroppsdelar där ben ligger nära hud är speciellt utsatta.

  • När patienten ligger på rygg vilar stora delar av kroppstyngden på korsbensregionen och på kotpelarens benutskott, och benens tyngd vilar tungt på hälarna.
  • När patienten ligger i sidoläge är det framför allt höfter, knänas insidor och fotknölar som belastas.
  • När patienten sitter belastas sittbensknölarna (2).

Nutritionens roll

För att behandla trycksår finns flera faktorer att ta hänsyn till, där medicinsk nutrition är en av åtgärderna för patienter med malnutrition eller risk för malnutrition, som inte kan täcka sitt behov med hjälp av vanlig mat (3).

 

Terapi standard

Nutricia Är-du-sjukvårdspersonal

Är du sjukvårdspersonal eller patient med recept?

Läs mer om våra sjukdomsspecifika produkter som är lämpliga vid trycksår.

Till våra produkter och produktfaktablad

Referenser
  1. www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Trycksar.
  2. www.vardhandboken.se/Texter/Trycksar/Oversikt.
  3. National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP).