Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso-och sjukvården eller om du är patient med recept. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

Videos & webinars inom trycksår

Se intervjuer & inspelade webinars med ledande näringsexperter och lär dig mer om Nutricias arbete med näring mot trycksår.

Lyssna på Nutricias Trycksårssymposium

Inspelningarna är från 3 november 2020.

Del 1: Christina Lindholm, professor i Klinisk omvårdnad, föreläser om trycksårets påverkan på patienten, personalen och ekonomin. Hon tar upp vikten av ett gott nutritionsstauts med fokus på aminosyran Arginin och lyfter en studie där en näringsdryck med just Arginin getts till patienter med trycksår. Hon kommer med exempel från verkligheten om vilka åtgärder som kan göra stor skillnad för att minska antalet trycksår.

Del 2: Linda Jonsson, dietist vid Kunskapscentrum Geriatrik, SUS Malmö, fokuserar sin föreläsning på nutrition vid trycksår och vilken stor riskfaktor undernäring är. Hon belyser de ökade energi och proteinbehovet som trycksårspatienter har, och ger tydliga exempel vad som krävs i nutritionsväg för att täcka dessa behov – både genom vanlig mat och med kosttillägg.

Del 3: Malin Munters, såransvarig sjuksköterska Jönköpings kommun, föreläsning handlar om de många olika synvinklar man behöver jobba med för att hjälpa patienter med trycksår. Hon tar upp flera patientfall och involverar de ekonomiska aspekterna tex varför ett dyrare förband i slutändan kan ändå vara kostnadseffektiv än ett billigare förband.

Del 4: Christina Lindholm, professor i Klinisk omvårdnad, summerar och knyter ihop säcken.

SE DET INSPELADE WEBBSEMINARIET

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.