Fortimel

Fortimel

Fortimel är serie kosttillägg med unik sammansättning av specifika näringsämnen som är svårt att uppnå genom endast vanligt födointag. För kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition. Kosttilläggen är avsedda att användas som en integrerad del i sjukdomsbehandlingen för att förbättra behandlingsresultat, begränsa symptom, fördröja sjukdomsutvecklingen och förbättra återhämtningen.

Se produktguiden av Fortimel Näringsdrycker här.

fortimel

Fortimel Plantbased Energy

Produktfaktablad

Den första växtbaserade näringsdrycken på den svenska marknaden. Näringsmässigt komplett näringsdryck med högt energiinnehåll (300 kcal).

Läs mer
fortimel

Fortimel Compact

Produktfaktablad

För kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition. Ett kompakt, näringsmässigt komplett mjölkbaserat kosttillägg med mycket energi och näring i liten volym.

Läs mer
fortimel

Fortimel Compact Fibre

Produktfaktablad

För kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition. Ett kompakt, mjölkbaserat kosttillägg med kostfiber som ger mycket näring i liten volym.

Läs mer
fortimel

Fortimel Compact Protein

Produktfaktablad

För kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition. En kompakt kosttilläggssdryck med högt proteininnehåll som ger mycket energi och näring i liten volym (125 ml).

Läs mer
fortimel

Fortimel Compact Protein vid smakförändringar

Produktfaktablad

Protein- och energirik näringsdryck med sensoriska egenskaper är avsedd att användas vid sjukdomsrelaterad undernäring till patienter med smakförändringar. De sensoriska smakerna är utvecklade med hjälp av patienter med cancer.

Läs mer
fortimel

Fortimel Extra 2 kcal

Produktfaktablad

Näringsmässigt komplett kosttillägg med ett högt proteininnehåll. Fortimel Extra 2 kcal är lämplig för patienter med ett ökat energi- och proteinbehov, t.ex. vid akut sjukdom eller i rehabiliteringsfasen. För kostbehandling vid sjukdomsrelaterad malnutrition, t.ex vid Crohns sjukdom

Läs mer
fortimel

Fortimel Extra

Produktfaktablad

För kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition. Protein- och energirik näringsdryck. Färdig att dricka.

Läs mer
fortimel

Fortimel Energy

Produktfaktablad

För kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition. Ett näringsmässigt komplett och energirikt kosttillägg.

Läs mer
fortimel

Fortimel Energy Multi Fibre

Produktfaktablad

För kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition. Näringsmässigt komplett och energirik näringsdryck. Färdig att dricka.

Läs mer
fortimel

Fortimel Yoghurt style

Produktfaktablad

För kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition. Näringsmässigt komplett och energirik näringsdryck baserad på yoghurt. Färdig att dricka.

Läs mer
fortimel

Fortimel Jucy

Produktfaktablad

För kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition. Energirik, klar näringsdryck. Lämplig för patienter som behöver tillskott av energi.

Läs mer
Print Page