Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso-och sjukvården eller om du är patient med recept. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

FÖRBÄTTRAD TILLVÄXT MED NÄRINGSDRYCKER

VISSTE DU ATT

15-20% av barn med ADHD avbryter sin läkemedelsbehandling på grund av biverkningar av nedsatt aptit och viktnedgång.

 

Vad händer med barnet med ADHD om de grundläggande behoven, såsom matintag, inte uppfylls

KLINISK EVIDENS FÖR MEDICINSKA NÄRINGSDRYCKER

Ett gott näringsintag är avgörande för adekvat tillväxt och utveckling hos barn i allmänhet. Medicinska näringsdrycker har följande kliniskt bevisade fördelar för barn med dålig tillväxt eller sjukdomsrelaterad undernäring:

  • förbättrar tillväxt och kroppsvikt 3-5
  • ökar vikt och längd signifikant 3-5
  • ökar energiintaget 4-6
  • kan öka det totala energiintaget utan att väsentligt minska matintaget 4,5
LADDA NER ONS EVIDENCE PAPER
Nutricia sortiment Nutricia 2020

KLINISKT BEVISAD FÖRBÄTTRAD TILLVÄXT MED FORTINI COMPACT

Fortini Compact med 300 kcal i endast 125 ml ger signifikant ökat näringsintag och förbättrad följsamhet till ordinerad volym, jämfört med barnnäringsdrycker i standardvolym.5 Det är också klinisk bevisat att Fortini Compact förbättrar tillväxten och aptiten hos barn som är i behov av nutritionsstöd.5 När aptiten hos barn med ADHD är liten, kan effekten av Fortini Compact vara stor.

EVIDENS KOMMER GENOM ERFARENHET

Vill du vara med och utvärdera dina kliniska erfarenheter av näringsdrycker som en del i behandlingen till barn med ADHD? Ett Erfarenhetsprogram är ett snabbt och enkelt sätt att ta reda på hur medicinska näringsdrycker kan stödja dina ADHD patienters nutritionsstatus och följsamhet till läkemedelsbehandling.

KONTAKTA OSS FÖR ATT KOMMA IGÅNG MED ERFARENHETSPROGRAM
Nutricia ADHD Campaign

Läs mer

BARN MED ADHD OCH RISK FÖR UNDERNÄRING

Idag beräknas omkring 63 000 svenska barn ha ADHD. 75% av dessa barn får läkemedelsbehandling för kärnsymtomen, varav 65-75% rapporteras ha en positiv effekt av läkemedelsbehandlingen.

Läs mer

SCREENING AV RISK FÖR UNDERNÄRING

Barn som diagnostiserats med ADHD och som får läkemedelsbehandling har rapporterats löpa 60% högre risk för att bli underviktiga, jämfört med barn utan ADHD-diagnos.

Läs mer

NUTRITIONSSTÖD TILL BARN OCH FÖRÄLDRAR

Det finns flera sätt att stödja barnet och familjen, såsom föräldrautbildning, samarbete med skolan kring måltider, remiss till en dietist eller justering av läkemedelsbehandling

Läs mer

Näringsdrycker för barn med ADHD

Näringsdrycker är näringsmässigt optimerade för att ge ditt barn de kalorier, proteiner, vitaminer och mineraler som behövs för att stödja optimal tillväxt och utveckling.

Läs mer

Referenser

  1. Frank E, et al. J Clin Psychiatry. 2015;76:e1459-68.
  2. Clavenna A, et al. Arch Dis Child. 2014;99:866-72.
  3. Alarcon PA, et al. Effect of oral supplementation on catch-up growth in picky eaters. Clin Pediatr (Phila). 2003; 42:209-17
  4. Stratton RJ, et al. Disease-related malnutrition: an evidence based approach to treatment. Wallingford: CABI Publishing; 2003
  5. Hubbard G, et al. Eur J Pediatr. 2020;10.1007/s00431-020-03620-9.
  6. Francis DK, et al. Oral protein calorie supplementation for children with chronic disease. Cochrane database of systematic reviews. 2015;CD001914