Nutricia Globe

En del av Danone

Nutricia är ett specialiserat hälsoföretag inom Danonekoncernen, med över 100 000 anställda i över 130 länder.

Nutricia Globalt

  • Nutricias huvudkontor ligger i Amsterdam, Nederländerna
  • Antal anställda: cirka 5 000
  • 200 forskare arbetar inom Nutricia Specialised Nutrition i Palaiseau, Frankrike samt Utrecht, Nederländerna
  • Nutricia finns i 40 länder
  • Danone är noterat på Parisbörsen

 

Nutricia i Norden

Danone, One Planet. One Health.

Danones mission
Vi tror att en frisk kropp behöver hälsosam mat. Och hälsosam mat behöver en hälsosam planet. Med hälsosamma ekosystem och starka, sociala strukturer.  Det är vad Danones signum ”One Planet. One Health” uppmanar till. Att få alla till att delta i det Danone kallar för ”Alimentation Revolution”. En revolution som utmanar till att hjälpa frigöra kraften i mat och dryck för att förändra våra liv och vår värld.

Danones mission
”One Planet”. One Health” kommer från samma banbrytande anda som Danone alltid har haft. 1972 antog Antoine Riboud: ”Det finns bara en jord. Vi lever bara en gång”. Dessa ord startade en vision som lever idag: att ge hälsa till vårt företag och dess ekosystem, till vår planet och till generationer av människor, nu och i framtiden.
Och vi arbetar för att göra dessa ord verklighet varje dag.

Läs mer om Danones uppdrag och engagemang för människors hälsa genom att besöka Danones hemsida.

Till Danones hemsida

Ägande och styrning

Danones verksamhetsbolag i Norden är dotterbolag till Danone SA:

Läs mer

Det här är Danone

Se filmen om Danone här

Danone består av över 500 underdivisioner och är världsledande inom sund mat.

Missionen är att skapa hälsa genom mat till så många människor som möjligt. Det är denna mission som också vägleder över 1850 ”Danoners” i Holland och över 100.000 världen över varje dag.  Läs mer om Danone och Nutricias arbete globalt på nutricia.com

ANSVARSFULL MARKNADSFÖRING

Vi på Nutricia är måna om att ta ansvar kring hur vi marknadsför oss. Utöver att följa lokala regelverk och riktlinjer har vi åtagit oss Danones marknadsföringspolicy, som även innefattar kommunikation till barn.

Läs om Danone & ansvarsfull marknadsföring här!

 

Danone & ansvarsfull marknadsföring

Arbetar du inom hälso- och sjukvården?

Här kan du, som jobbar inom hälso- och sjukvården, läsa mer om våra produkter och se våra produktblad.
Nutricia har, förutom sondnäringar. tillbehör, allergiprodukter för barn och näringsdrycker, ett unikt specialsortiment för många olika och mer sällan förekommande sjukdomar och tillstånd.

Våra produkter är livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall används under medicinsk övervakning.

Till våra produkter och produktblad
Nutricia group image