NÄRING GENOM HELA LIVET

Nutricia är ett företag med fokus på avancerad medicinsk nutrition för barn och vuxna som har svårt att äta vanlig mat eller få i sig tillräckligt med näring. Våra kosttillägg och sondnäringar används på sjukhus, vårdhem och andra vårdinrättningar på inrådan av dietist eller läkare. Våra kosttillägg säljs även på apotek.

Läs mer!

ADHD

Ungefär 3-6% av barn i skolåldern uppskattas ha ADHD. Många föräldrar till barn med ADHD kan känna sig oroliga över barnets matsituation och matintag vid medicinering.

Läs mer

Hämmad tillväxt

Optimal tillväxt och utveckling i barndomen är avgörande för god hälsa och välmående också i framtiden. Det finns olika orsaker till varför barn kan ha svårt att växa optimalt.

Läs mer

Komjölksallergi

Komjölksallergi är den vanligaste matallergin hos små barn, 2-3% av alla spädbarn har komjölksallergi, med varierande symtom

Läs mer

Onkologi

Vid cancer är det vanligt förekommande med otillräckligt näringsintag som kan leda till viktminskning. Mer än 50 % av alla cancerpatienter upplever viktminskning vid diagnos och hos många patienter fortsätter näringsstatusen att försämras under och efter behandling.

Läs mer

Skörhet, Sarkopeni och sjukdomsrelaterad undernäring

En hälsosam, näringsrikt balanserad kost är viktig under hela livet, men när man blir äldre eller om man blir sjuk kan det vara svårt att få i sig de viktiga näringsämnena som man behöver.

Läs mer

Trycksår

Trycksår är smärtsamt för patienten och ger lägre livskvalitet. Det kan också innebära ökad risk för infektion, förlängd sjukhusvistelse och ökat behov av personal vilket medför ökade kostnader.

Läs mer

Kontakta oss

Här kan du, som arbetar inom hälso-och sjukvården komma i kontakt med oss, via vår kundservice, Nutricia Direkt.

Läs mer

Beställa produkter

Arbetar du inom hälso- och sjukvården kan du beställa våra produkter via vår kundservice eller vår webshop.

Läs mer

Våra tjänster och service för sjukvårdspersonal

Här kan du se ett urval av de tjänster och den service vi erbjuder dig som är sjukvårdspersonal.

Nyheter & artiklar

Här finner du relevanta nyheter inom produkter och utveckling, om forskning och studier.

Läs mer

Nutricia Academia Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar i klinisk nutrition för dietister, läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

Läs mer

Videos & Webinars

Se intervjuer med ledande näringsexperter och lär dig mer om Nutricias arbete med näring mot olika sjukdomsspecifika fokusområden.

Läs mer

Informationsmaterial

Här finner du, som arbetar inom hälso-och sjukvården användbart material som hjälpmedel i ditt dagliga arbete.

Läs mer

Upphandlade produkter

Här kan du, som arbetar inom hälso-och sjukvården ta del av upphandlade produkter i din region.

Läs mer

Nutricia group image

Våra produkter och produktblad

Här kan du, som jobbar inom hälso- och sjukvården, eller är diagnostiserad patient finna våra produkter och produktblad.
Nutricia har, förutom sondnäringar. tillbehör, allergiprodukter för barn och näringsdrycker, ett unikt specialsortiment för många olika och mer sällan förekommande sjukdomar och tillstånd.

Våra produkter är livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall används under medicinsk övervakning.

Till våra produkter och produktblad

Kundtjänst Nutricia Direkt

Arbetar du inom hälso- och sjukvården, eller är diagnostiserad patient, är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst, Nutricia Direkt.
Tel: 08- 24 15 30. E-mail: info.amnse@danone.com
Kontakta oss

 

 

Beställa produkter

Arbetar du jobbar inom hälso- och sjukvården kan du beställa våra produkter via vår webbshop, vardgivare.nutricia.se/order
Tel: 08-24 15 30. E-mail: order.amnse@danone.com
Läs mer