NÄRING GENOM HELA LIVET

Nutricia är ett företag med fokus på avancerad medicinsk nutrition för barn och vuxna som har svårt att äta vanlig mat eller få i sig tillräckligt med näring. Våra kosttillägg och sondnäringar används på sjukhus, vårdhem och andra vårdinrättningar på inrådan av dietist eller läkare. Våra kosttillägg säljs även på apotek.

Läs mer!

Senaste nytt

SMAKER UTGÅR UR VÅRT FORTIMEL SORTIMENT

SMAKER UTGÅR UR VÅRT FORTIMEL SORTIMENT

Vi måste tyvärr meddela er att några smaker av vissa Fortimelprodukter nu utgår från alla marknader som Nutricia verkar i.

Läs mer
Fortimel blir Nutridrink

Fortimel blir Nutridrink

Med start hösten 2023 kommer varumärket Fortimel att bli Nutridrink! Recepten och smakerna kommer att förbli exakt desamma.

Läs mer
NY EVIDENS – Systematisk översikt och metaanalys om synbiotika till spädbarn med komjölksproteinallergi

NY EVIDENS – Systematisk översikt och metaanalys om synbiotika till spädbarn med komjölksproteinallergi

Nyligen publicerades en systematisk översikt och metaanalys gällande aminosyrabaserad modersmjölksersättning med innehåll av synbiotika som kostbehandling till spädbarn med KMPA. 7 publikationer från RCT-studier på totalt 410 spädbarn med KMPA ingick i översikten.

Läs mer

ADHD

Ungefär 3-6% av barn i skolåldern uppskattas ha ADHD. Många föräldrar till barn med ADHD kan känna sig oroliga över barnets matsituation och matintag vid medicinering.

Läs mer

Hämmad tillväxt

Optimal tillväxt och utveckling i barndomen är avgörande för god hälsa och välmående också i framtiden. Det finns olika orsaker till varför barn kan ha svårt att växa optimalt.

Läs mer

Medfödda metabola sjukdomar och PKU

Medfödda metabola sjukdomar är sällsynta sjukdomar som orsakas av en ärftlig defekt som kan påverka kroppens förmåga att bryta ner vissa näringsämnen i mat, exempelvis aminosyror.

Läs mer

Minnesförlust och tidig Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är ett komplext tillstånd som börjar sin utveckling årtionden innan symtom uppträder. Tidiga tecken innebär minnesproblem och svårigheter med komplexa uppgifter.

Läs mer

Mjölkproteinallergi

Mjölkproteinallergi är den vanligaste matallergin hos små barn, 2-3% av alla spädbarn har komjölksallergi, med varierande symtom

Läs mer

Onkologi

Vid cancer är det vanligt förekommande med otillräckligt näringsintag som kan leda till viktminskning. Mer än 50 % av alla cancerpatienter upplever viktminskning vid diagnos och hos många patienter fortsätter näringsstatusen att försämras under och efter behandling.

Läs mer

Skörhet, Sarkopeni och sjukdomsrelaterad undernäring

En hälsosam, näringsrikt balanserad kost är viktig under hela livet, men när man blir äldre eller om man blir sjuk kan det vara svårt att få i sig de viktiga näringsämnena som man behöver.

Läs mer

Svårläkta sår

Svårläkta sår är smärtsamt för patienten och ger lägre livskvalitet. Det kan också innebära ökad risk för infektion, förlängd sjukhusvistelse och ökat behov av personal vilket medför ökade kostnader.

Läs mer

Kontakta oss

Här kan du, som arbetar inom hälso-och sjukvården komma i kontakt med oss, via vår kundservice, Nutricia Direkt.

Läs mer

Beställa produkter

Arbetar du inom hälso- och sjukvården kan du beställa våra produkter via vår kundservice eller vår webshop.

Läs mer