Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso-och sjukvården eller om du är patient med recept. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

Videos & Webinars

Se intervjuer med ledande näringsexperter och lär dig mer om Nutricias arbete med näring mot olika sjukdomsspecifika fokusområden.

MISSADE DU WEBBSEMINARIET OM P4 & PROTEINKVALITET DEN 19 MAJ?

Nu kan du titta på inspelningen när det passar dig.

Webbseminariet vänder sig till dig som jobbar som dietist, nutritionsansvarig sjuksköterska eller läkare.

Detta webbseminarium fokuserar på proteinkvalitet och gastrointestinal tolerans med fokus på P4-proteinblandning. P4 är den proteinblandning som används i de flesta Nutrison sondnäringar från Nutricia.

Är proteiner i sondnäringar alltid desamma? Och kan proteinblandningen påverka gastrointestinal tolerans?

Lär dig mer om detta och relaterade ämnen när forskningsledare Zandrie Hofman och senior forskare Marianne Klebach från Nutricia Research i Utrecht delar sin mångåriga erfarenhet av forskning inom proteiner och produktutveckling.

Ta del av webbseminariet nedan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Missade du OPEN - Older Persons Exercise and Nutrition Study?

Nu kan du ta del av inspelningen av webbseminariet från den 5 maj 2021.

Webbseminariet vänder sig till dig som är verksam inom vård och omsorg av äldre.

Fysisk aktivitet och proteinrikt kosttilägg till personer som bor på äldreboende: från forskning till tillämpning.

Syftet med detta webbinarium var att diskutera innehållet i den äldreomsorg samhället erbjuder. Fokus ligger på nutrition och fysisk aktivitet. Ligger det ett värde i att erbjuda individer som bor på äldreboende enkla dagliga muskelstärkande övningar som genomförs i den dagliga omvårdnaden, i kombination med extra närings- och proteinkosttillägg?

Webbinariet erbjuder från ett tvärprofessionellt perspektiv uppdaterade nationella och internationella rekommendationer om träning och nutrition för äldre. Rekommendationerna kommer att speglas av genomförandet och resultaten från den nyligen avslutade s.k. OPEN-studien där dagliga uppresningsövningar och dagligt proteintillskott till äldre boende på äldreboende utvärderats. De äldres liksom personalens personliga erfarenheter och upplevelser av träningen och kosttilläggen kommer också att presenteras.

SE DET INSPELADE WEBBSEMINARIET

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Lyssna på Nutricias Trycksårssymposium

Inspelningarna är från 3 november 2020.

Del 1: Christina Lindholm, professor i Klinisk omvårdnad, föreläser om trycksårets påverkan på patienten, personalen och ekonomin. Hon tar upp vikten av ett gott nutritionsstauts med fokus på aminosyran Arginin och lyfter en studie där en näringsdryck med just Arginin getts till patienter med trycksår. Hon kommer med exempel från verkligheten om vilka åtgärder som kan göra stor skillnad för att minska antalet trycksår.

Del 2: Linda Jonsson, dietist vid Kunskapscentrum Geriatrik, SUS Malmö, fokuserar sin föreläsning på nutrition vid trycksår och vilken stor riskfaktor undernäring är. Hon belyser de ökade energi och proteinbehovet som trycksårspatienter har, och ger tydliga exempel vad som krävs i nutritionsväg för att täcka dessa behov – både genom vanlig mat och med kosttillägg.

Del 3: Malin Munters, såransvarig sjuksköterska Jönköpings kommun, föreläsning handlar om de många olika synvinklar man behöver jobba med för att hjälpa patienter med trycksår. Hon tar upp flera patientfall och involverar de ekonomiska aspekterna tex varför ett dyrare förband i slutändan kan ändå vara kostnadseffektiv än ett billigare förband.

Del 4: Christina Lindholm, professor i Klinisk omvårdnad, summerar och knyter ihop säcken.

SE DET INSPELADE WEBBSEMINARIET

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Next Generation Allergy Management

Det här året öppnade vi upp dörren till Nutricia Research i Utrecht; vårt forsknings- och utvecklingscenter.

Lyssna på våra ledande forskare kring kostbehandling av komjölksallergi; särskilt inom området nästa generations lösningar för spädbarn med allergi.

Lyssna på våra forskare: Professor Léon Knippels och Senior Team Leader Machteld Tiemessen från Nutricia Research om det senaste inom kostbehandling av komjölksallergi och hur tarmfloran och immunförsvaret kan stödjas.

Webbseminariet riktar sig till Barnläkare, Allergologer, Gastroenterologer och Dietister som arbetar inom kostbehandling av allergi.

SE DET INSPELADE WEBBSEMINARIET

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Intervjuer med ledande näringsexperter

Medicinsk nutrition vid trycksår

Dr. Cereda presenterar studien Oglio Element Sore Trial (OEST) publisert i Annals of Internal Medicine.

Medicinsk nutrition till cancerpatienter

Professor Graeme Poston och Professor Ricardo Audisio, från "the European Society of Surgical Oncology", diskuterar vikten av nutrition vid cancer.

Åldersrelaterad skörhet - ett hälsoproblem?

Professor Olivier Guerin, universitetsprofessor och sjukhuspraktiker diskuterar åldersrelaterad skörhet och vikten av att upprätthålla näringsintaget.

Om Nutricia och hur vi arbetar

Barn med dålig tillväxt

Se mer om Nutricias arbete för barn med dålig tillväxt och undernäring.

Komjölksallergi

Se mer om Nutricia arbete med medicinsk nutrition för barn med komjölksallergi.

Medfödda metabola sjukdomar

Ta del av Nutricias dedikerade arbete för att stödja och förstå hur man bättre hanterar medfödda metabola sjukdomar.

Onkologi

Ta del av hur Nutricia undersöker möjligheter att förbättra resultat för cancerpatienter som väntar på behandling, är under behandling eller återhämtar sig från behandling

Nutricia Metabolics Virtual Campus

På Nutricia Metabolics arbetar vi för människor över hela världen som har medfödda metabola sjukdomar att leva ett så friskt liv som möjligt genom att ta fram innovativa produkter och service för att möta näringsmässiga och praktiska behov.

För er som arbetar inom hälso- och sjukvård med dessa sjukdomar vill vi ge stöd i det dagliga arbetet och samarbeta i forskning och kunskap. Genom Metabolics Campus har du när du vill tillgång till föreläsningar, podcasts och annat.

till metabolics.nutricia-campus.com

Nutricia Congresses

För dig som personal inom sjukvården kan du ta del av vetenskapliga föreläsningar när du har tid;
i mobilen, surfplattan eller på datorn.

På  Nutricia tror vi på näringens roll som positiv och bevisad effekt på hälsan. Att ha tillgång till den senaste utvecklingen och forskningen inom medicinsk nutrition är avgörande för att förbättra patienters förutsättningar.

nutriciacongresses.com kan du se vetenskapliga föreläsningar inom expertområden som:

  • Sjukdomsrelaterad undernäring
  • Födoämnesallergi
  • Klinisk nutrition för barn
  • Onkologi
  • Epilepsi
till nutriciacongresses.com

Det här är Nutricia Congresses

Ketogen kost och Epilepsi

Idag publiceras mer forskning om ketogen kost än någonsin tidigare. Nutricia har under många år arrangerat Keto Conference för att ge möjlighet för er som arbetar med ketogen kostbehandling en chans att nätverka och lära mer inom detta område. Välkommen att ta del av de presentationer som gavs under det senaste Keto Conference som denna gång genomfördes digitalt.