Nutricia och danone mijlö och emballage

Arbete mot klimatförändringar

Vi strävar efter att våra förpackningar ska vara 100% återanvändbara. Det innebär att vi ser över förpackningar som vi inte behöver och våra förpackningar ska vara utformade för att återanvändas, återvinnas eller komposteras säkert. Vi arbetar för att säkerställa att det vi producerar aldrig blir avfall eller bidrar till föroreningar.

Emballage och förpackning är grundläggande för oss när det kommer till att förse människor runt om i världen med näringsrika och högkvalitativa produkter – men vi inser att detta inte kan vara på bekostnad av vår miljö.
Dagens vanliga förpackningssystem är ohållbart eftersom det fortfarande är primärt linjärt råmaterial används för att göra förpackningar för en produkt, och efter att produkten har konsumeras, förpackas förpackningen. Denna modell skapar viktiga utmaningar, särskilt när det gäller plast.

Som ett företag som arbetar för att skydda vår planet vill vi göra vad vi kan för att påskynda övergången från en linjär modell i till en cirkulär modell av förpackningsekonomi.

Danone

Från och med 2017 är 86% av Danones totala förpackning (och 77% av vår plastförpackning) återanvändbar, återvinningsbar eller komposterbar, och över 50% av  vattenvolymerna säljs i återanvändbara förpackningar.

Samtidigt arbetar Danone med att designa produkter för optimering av materialen och eliminering av avfall.
Det innebär att man utvecklar nya alternativa leverans- eller återanvändningsmodeller, samtidigt som man vidtar åtgärder för att eliminera material som inte kan återvinnas eller material som inte ger ytterligare värde till produkten.

 

Läs mer om vårt miljöarbete

Vatten

Vi vill skydda våra vattenresurser, särskilt när de är knappa och att använda dem i harmoni med lokala ekosystem och samhällen.

Läs mer

Klimat

Vi vill bekämpa klimatförändringar genom att minska vårt koldioxidavtryck och bidra till att göra naturen mer koldioxid neutral

Läs mer

Jordbruk

Vi vill främja ett konkurrenskraftigt, respektabelt naturligt ekosystem och skapa både ekonomiskt och socialt värde.

Läs mer