Nutricia och Danone miljöarbete

Regenerativt jordbruk

Regenerativa jordbrukets grundtanke är att vända den negativa trenden genom att bygga upp både matjord och biologisk mångfald, samtidigt som vi producerar livsmedel på ett konkurrenskraftigt sätt.

Jordbruk i centrum

Vi är stolta över att upprätthålla nära relationer med över 140 000 bönder över hela världen.

Jordbruket står i centrum för ett antal stora utmaningar idag, från ekonomisk utveckling och klimatförändringar till vattenbrist och förlust av biologisk mångfald.
Danone är fast beslutna att hjälpa till att övervinna dessa utmaningar genom att utveckla nya jordbruksmodeller som är miljövänliga och samtidigt värna om vår globala befolkning som är spås att överträffa 9 miljarder personer år 2050.

Se hur jord kan omvända klimatförändringen

Ökat fokus på regenerativt jordbruk

I november 2017 tillkännagav Danone sin avsikt att öka sitt fokus på regenerativt jordbruk. Vi ser det regenerativa jordbruket vilandes på tre pelare:

  1. Skydda marken
  2. Skapa möjligheter för en ny generation bönder
  3. Främja djurens välfärd.

Läs mer om vårt arbete för regenerativt jordbruk här

 

Läs mer om vårt miljöarbete

Vatten

Vi vill skydda våra vattenresurser, särskilt när de är knappa och att använda dem i harmoni med lokala ekosystem och samhällen.

Läs mer

Klimat

Vi vill bekämpa klimatförändringar genom att minska vårt koldioxidavtryck och bidra till att göra naturen mer koldioxid neutral

Läs mer

Förpackningar

Vi vill erbjuda näringsrika, högkvalitativa produkter i förpackningar som är återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara

Läs mer