Klimat Nutricia och Danone

Arbete mot klimatförändringar

Klimatförändringar är en djupgående, stor utmaning, inte i framtiden - just nu, det händer här och nu. Nutricia och Danone tar sig an denna utmaning genom att ha som mål att vara koldioxidneutrala år 2050 och ser på samarbeten för koldioxidlösningar.

Koldioxid Nutricia och Danone

Konsumenter idag vill att företagen ska spela en ledande roll i arbetet mot klimatförändringarna. Danone är fast besluten att bidra till en övergripande övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.
Därför gick Danone ut i sin 2015 års Klimatpolicy att bli koldioxidneutrala år 2050.

Danones arbete med att bli helt koldioxidneutrala innebär att vi är ansvariga för koldioxidutsläppen från gårdarna där vi producerar våra ingredienser  till de anläggningar som hanterar våra förpackningar när våra produkter konsumerats.

Danones strategi för att uppnå koldioxidneutralitet bygger på följande fyra pelare:

  1. Minskning av utsläpp
  2. Omvandling av jordbruksmetoder för att reducera koldioxid i marken
  3. Eliminering av avskogning från vår försörjningskedja
  4. Motverkande av de utsläpp som finns kvar

 

Läs mer om vårt arbete med att bli koldioxidneutrala här

Läs mer om vårt miljöarbete

Vatten

Vi vill skydda våra vattenresurser, särskilt när de är knappa och att använda dem i harmoni med lokala ekosystem och samhällen.

Läs mer

Förpackningar

Vi vill erbjuda näringsrika, högkvalitativa produkter i förpackningar som är återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara

Läs mer

Jordbruk

Vi vill främja ett konkurrenskraftigt, respektabelt naturligt ekosystem och skapa både ekonomiskt och socialt värde.

Läs mer