PKU Day Sweden Nutricia

28 June 2021

Internationella PKU-dagen

Som en del av Nutricias verksamhet inom avancerad medicinsk nutrition ingår vårt arbete med produkter för medfödda metabola sjukdomar. Dessa typer av sjukdomar hittar man i den nyföddhetsscreening som idag görs, PKU-provet.
Fenylketonuri (PKU) ett exempel på dessa. PKU är en av de 20-tal sjukdomar och tillstånd som man kan diagnostisera genom att ta PKU-prov som genomförs på alla nyfödda barn och som även erbjuds alla barn som adopteras eller invandrar till Sverige.

Den 28 juni uppmärksammar vi Internationella PKU-dagen, en dag då man över hela världen uppmärksammar PKU med syfte att öka kunskapen och kännedom om PKU.

Vad är PKU?
PKU eller Fenylketonuri som det också kallas, beror på att kroppen helt eller delvis saknar ett enzym som behövs för att bryta ner en av delarna i protein. Protein är uppbyggt som ett pärlband av olika mindre delar som kallas aminosyror. Den aminosyra som en person med PKU inte kan bryta ner heter Fenylalanin. Man använder sig oftast av förkortningen Fa.
I Sverige föds varje år ca 7 barn med PKU.  Om dessa barn får specialkost och speciella tillskott redan från nyföddhetsperioden kan man undvika att det uppstår symtom av sjukdomen.
vår sida om PKU kan du läsa mer, om nutritionens roll och Nutricias arbete.

En patients erfarenhet
På Nutricia vill vi idag uppmärksamma “PKU-dagen” genom en patient och hennes familjs berättelser. Se filmen om Elli och hur det är att leva med PKU.

Vill läsa mer om PKU-dagen? Läs mer på:
pkuday.org

Känner du någon som lever med PKU eller bara vill läsa mer? Besök vår sida
alltomPKU.se

 Dela

Se filmen om Elli

Se filmen om Elli och hur det är henne och hennes familj att leva med PKU

Läs mer om Nutricias arbete

Medfödda metabola sjukdomar och PKU

Medfödda metabola sjukdomar är sällsynta sjukdomar som orsakas av en ärftlig defekt som kan påverka kroppens förmåga att bryta ner vissa näringsämnen i mat, exempelvis aminosyror.

Läs mer
Print Page