Mf6

23 november 2017

Kostfiberblandningen mf6

Nutrison sondnäringar med kostfiber innehåller mf6 – en patenterad kostfiberblandning med 6 olika kostfiber som liknar den fibersammansättning som finns i vanlig mat. Mf6 innehåller en blandning av både lösliga och olösliga kostfiber som visat sig reducera förekomsten av diarré samt förebygga och behandla förstoppning.(1-3)

Mf6 innehåller prebiotika FOS och inulin som är gynnsamt för en god bakterieflora i tarmen. (4-5)

 

Arbetar du inom sjukvården och vill läsa vidare om våra produkter?
Våra produkter är livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall används under medicinsk övervakning.

Till våra produkter och produktbladDela

Relaterade produkter

Nutrison Advanced Cubison

Nutrison Advanced Cubison

För kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition hos patienter med trycksår.

Läs mer
Nutrison Advanced Diason Low Energy

Nutrison Advanced Diason Low Energy

För kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition hos patienter med diabetes mellitus eller hyperglykemi och som har ett minskat energibehov.

Läs mer
Nutrison Advanced Diason

Nutrison Advanced Diason

För kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition för patienter med diabetes mellitus eller hyperglykemi.

Läs mer
Nutrison Protein Plus Multi Fibre

Nutrison Protein Plus Multi Fibre

För kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition hos patienter med ett ökat proteinbehov.

Läs mer

Referenser

1. Elia M et al. Systematic review and meta-analysis: the clinical and physiological effects of fibrecontaining enteral formulae. Aliment Pharmacol Ther 2008;27:120–45.
2. Wierdsma NJ et al (Comparison of two tube feeding formulas enriched with guar gum or mixed dietary fibres). Ned Tijdschr Diëtisten 2001; 56: 243-247.
3. Trier, E. et al. Effects of a Multifibre supplemented paediatric enteral feed on gastrointestinal function, J. Pediatr Gastroenterol Nutr 1999; 28: 595.
4. Wang and Gibson GR. Effects of the in vitro fermentation of oligofrucose and inulin by bacteria growing in the human large intestine, J Appl Bacteriol. 1993 Oct;75(4):373-80
5. Gibson GR. Fibre and effects on prebiotics (the prebiotic concept). Clin Nutr Suppl 2004;(1):25-31.

Print Page