Nu tar Växjö nästa steg i sin OPEN-implementering

29 oktober 2021

Nu tar Växjö nästa steg i sin OPEN-implementering

– Ta del av Kinnevaldsgårdens resultat och erfarenheter

Intervju med Cecilia Svanberg och Sofia Herbertsson

Den 5 maj sändes webbinariet OPEN, Older Persons Nutrition and Exercise Study, där forskargruppen presenterade resultatet från sin studie om fysisk aktivitet och proteinrikt kosttillägg till personer som bor på äldreboende: från forskning till tillämpning. Kinnevaldsgården i Växjö kommun utförde under sommaren ett utvecklingsarbete enligt OPEN-konceptet, se tidigare artikel ”Enkla insatser ska stärka de äldre”.

Nu berättar kommundietist Cecilia Svanberg och enhetschef Sofia Herbertsson om resultatet av sitt utvecklingsarbete och att de kommer att fortsätta med proteinrika näringsdrycker och uppresningar för att bibehålla, och kanske till och med förbättra, de äldres hälsa.Dela

POSITIVA REAKTIONER FRÅN BÅDE DELTAGARE OCH PERSONAL

Deltagarna uttrycker övervägande positiva upplevelser av projektet. De tycker att det var skönt att röra på sig, kände sig starkare och piggare samt orkade gå längre sträckor. En deltagare har på egen hand fortsatt med uppresningar efter att utvecklingsarbetet avslutades.

Även personalen har varit positiva och ingen har upplevt uppgifterna som jobbiga eller tidskrävande. Inledningsvis var det lite svårt att komma ihåg rutinen att uppresningarna skulle utföras på rummet innan måltiden, men efter att rutinen hade satt sig stötte de inte på några problem. Sofia och Cecilia lyfter att teamarbetet har förstärkts ytterligare under utvecklingsarbetet; alla får ett bättre samförstånd varför dessa insatser behövs och en ökad förståelse för varandras delar.

 

 

EFFEKTER AV UTVECKLINGSARBETET

Utvärderingen visar att deltagarna har tillgodosett sitt energibehov, och även proteinbehovet med hjälp av proteinrik näringsdryck. Ingen tillgodosåg sitt proteinbehov utan näringsdryck enligt mat- och vätskeregistreringen. Ett tillräckligt energiintag visar sig i att deltagarna har ökat eller bibehållit sin vikt, och de som inte ökat i vikt hade ändå en ökad vadomkrets. Labdata var relativt oförändrad mellan mättillfällena.

Två av fem deltagare påvisade minskad skörhet enligt Clinical Frailty Scale efter 12 veckor, och resterande bibehöll samma nivå. Antalet uppresningar på 30 sekunder ökade för två av deltagarna, två klarade lika många och en deltagare något färre uppresningar. Sofia berättar att några deltagare beskrev nervositet av prestationskravet när uppresningarna skulle utvärderas. Både deltagarna och personalen upplevde att samtliga deltagare i vardagen klarade lika många eller fler uppresningar när de slapp testmomentet.

Med hjälp av ett digitalt signeringsverktyg har följsamheten till utförda insatser kunnat kontrolleras. Den har varit väldigt hög och det är endast vid enstaka tillfällen som näringsdrycker eller uppresningar inte kunnat utföras, t.ex. när en deltagare avböjt om den mått sämre eller varit på läkarbesök. Vid något tillfälle har deltagarna fått en något större volym näringsdryck under en dag, men inte mindre än 2×125 ml.

FRAMTIDENS ARBETSSÄTT

Cecilia och Sofia berättar att detta kommer att bli arbetssättet på hela boendet och Cecilias förhoppning framöver är att arbetssättet på sikt ska sprida sig till övriga äldreboenden i kommunen.

I samband med att det nya arbetssättet införs på hela boendet kommer dietist, arbetsterapeut och fysioterapeut att anordna en workshop med personalen, med tema träning och proteinrika mellanmål. Som standard ska alla mellanmål som serveras innehålla ca 10 g protein per portion i syfte att öka det totala proteinintaget under dygnet. De kommer även att utforma anpassad träning för dem som inte kan resa sig, och som även kan användas som variation till uppresningarna.

Kinnevaldsgården kommer nu fortsätta med proteinrika näringsdrycker och uppresningar för att bibehålla, och kanske till och med förbättra, de äldres hälsa. Cecilia och Sofia brinner för de äldres välmående och anser att rörelse och näringsrik mat ska komma så naturligt som möjligt, och vara en del av vardagen. Sofias vision för Kinnevaldsgården är att ”Detta ska vara deras bästa sista tid, inte bara ses som en sista anhalt.”

Intervjun hölls den 8 september 2021 i form av ett samtal mellan Cecilia Svanberg, Sofia Herbertsson, Sara Karlsson och Lisa Joneland. Skrivet av Lisa Joneland.

NÄRINGSDRYCKEN I STUDIEN

Näringsdrycken i studien: Fortimel Compact Protein

Nutricia har tagit fram graderade shotglas som rymmer ½ flaska Fortimel Compact Protein. Beställ shotglasen gratis till din verksamhet! 

Relaterad läsning

OPEN - Older Persons Exercise and Nutrition Study

Fysisk aktivitet och proteinrikt kosttillägg till personer som bor på äldreboende: från forskning till tillämpning. Här kan du ta del av material kopplat till OPEN-konceptet såsom ett inspelat webbseminarium.

Läs mer

Enkla insatser ska stärka de äldre

Mindre än en månad efter webbinariet var Kinnevaldsgården i Växjö kommun igång med ett projekt enligt OPEN-konceptet. Vi har fått möjlighet att prata med kommundietist Cecilia Svanberg och enhetschef Sofia Herbertsson som varit drivande i att införa interventionen.

Läs mer
Print Page