En synbiotisk innehållande aminosyrabaserad formel förbättrar gutmikrobiot i icke-IgE-medierade allergiska spädbarn. Läs artikeln här eller hämta PDF-versionen.

28 februari 2022

Ny Expert Review om Komjölksproteinallergi

– om interaktionen mellan nutrition, tarmflora och immunförsvar.

Nyligen publicerades en Review-artikel “Early-Life Respiratory Infections in Infants with Cow’s Milk Allergy: An Expert Opinion on the Available Evidence and Recommendations for Future Research” i vetenskapliga tidskriften Nutrients (1). Där delar åtta ledande, internationella experter sin syn på evidensläget gällande spädbarn med komjölksallergi, med fokus på tarmflorans roll och tillgängliga behandlingssätt för att påverka både tarmfloran och förekomsten av infektioner hos allergiska spädbarn.Dela

Från Review-artikeln framgår det att:

  • Amning minskar risken för infektioner hos spädbarn och småbarn, troligen på grund av komponenter i bröstmjölk såsom goda bakterier samt naturligt förekommande oligosackarider (även kallade HMO), med probiotiska respektive prebiotiska egenskaper.
  • Särskilt i högriskgrupper, som spädbarn med komjölksproteinallergi (KMA), är en kliniskt viktig fråga att ytterligare förstå effekten av tillsatta HiMOs*, prebiotika, probiotika och synbiotika på utfall såsom minskad infektionsrisk, infektionsgrad och lägre antibiotika-användning
  • Komplettera modersmjölksersättningar (MME) med prebiotika, HiMOs och synbiotika hos både friska spädbarn och hos spädbarn med KMA som inte kan ammas, kan vara associerat med minskad infektionsrisk, såväl som lägre antibiotikaanvändning, även om studier har begränsats av att infektionsmått varit sekundära utfallsmått.
  • Det finns för närvarande endast en studie av HiMOs i hypoallergen MME till spädbarn med KMA; medan positiva hälsoeffekter har visats i tre studier på spädbarn med KMA som fick hypoallergen MME med synbiotika.1

*HiMO = human identical milk oligosaccharides, dvs. tillsatta HMO.

Tillsatta HMOs & Prebiotiska oligosackarider

Oligosackarider, även kallat prebiotiska oligosackarider eller helt enkelt prebiotika, definieras som “ett substrat som selektivt används av mikroorganismer hos värden, som bidrar till en hälsofördel” 2. Prebiotika kan vara kommersiellt tillverkade och tillsatta till modersmjölksersättningar, såsom tillsatta HMOs (även kallat human-identical milk oligosaccharides), ofta i form av 2’-FL, och andra prebiotiska oligosackarider såsom tillsatta GOS/FOS.

Läs mer och ladda ner 1-pager här!

Senaste webinars

Se vårt senaste webinar om forskning och evidens kring SYNEOTM, presenterat av våra ledande forskare på Nutricia Research Center i Utrecht; Science Director Allergy, Prof. Léon Knippels, och Senior Team Leader, Dr. Machteld Tiemessen.
Se webinars här!
Pepticate Syneo 1

Pepticate Syneo 1

Pepticate Syneo 1 (+ 0 mån) är en extensivt hydrolyserad modersmjölksersättning för kostbehandling av komjölksallergi. Vasslebaserad och med både pre- & probiotika.

Läs mer
Pepticate Syneo 2

Pepticate Syneo 2

Pepticate Syneo 2 (+ 6 mån) är en extensivt hydrolyserad tillskottsnäring för kostbehandling av komjölksallergi. Vasslebaserad och med både pre- & probiotika.

Läs mer
Neocate Syneo

Neocate Syneo

För kostbehandling av barn med komjölksallergi, sojaallergi, malabsorption eller multipel födoämnesallergi. Neocate Syneo är en hypoallergen, aminosyrabaserad modersmjölksersättning för spädbarn 0-1 år. Innehåller både pre- och probiotika.

Läs mer

Referenser:
  1. Fiocchi A, Knol J, Koletzko S, O’Mahony L, Papadopoulos NG, Salminen S, Szajewska H, Nowak-Węgrzyn A. Early-Life Respiratory Infections in Infants with Cow’s Milk Allergy: An Expert Opinion on the Available Evidence and Recommendations for Future Research. Nutrients. 2021; 13(11):3795.
  2. Gibson GR, Hutkins R, Sanders ME, Prescott SL, Reimer RA, Salminen SJ, et al. Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus statement on the definition and scope of prebiotics. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2017 Aug;14(8):491–502.
Print Page