Ny publicerad studie med stärkt evidens för behandling med Souvenaid vid tidig Alzheimer sjukdom

11 maj 2021

Ny publicerad studie med stärkt evidens för behandling med Souvenaid vid tidig Alzheimer sjukdom

Den randomiserade, dubbelblinda placebokontrollerade studien LipiDiDiet redovisar nu sitt resultat efter 3 år som visar att Souvenaid har positiva effekter på kognition, funktion, hjärnatrofi och sjukdomsprogression hos patienter med tidigt stadium av Alzheimer sjukdom.

Läs om LipiDiDiet studien här!Dela

Print Page