Medicinsk nutrition och ökat behov under Covid-19

18 March 2020

Medicinsk nutrition och ökat behov under Covid-19

På Nutricia vet vi att våra kunder, många patienter och deras familjer använder och i många fall är beroende av medicinsk nutrition varje dag. Våra patienters och kunders hälsa och välmående är och har alltid varit vår högsta prioritet. Samtidigt som spridningen av COVID-19 fortsätter har vårt åtagande att säkra distribution, kvalitet och service till Er aldrig varit större.

Vi skulle vilja dela några av de handlingar som vi vidtagit i Sverige och runt om i världen för att kunna leverera på detta åtagande och därmed kunna säkra den bästa möjliga vården.

Produktionskapacitet och distribution. Vi håller flera månaders lager i Sverige och Europa. Nutricia har säkrat tillgång till ingredienser för att säkerställa att vi kan upprätthålla vår produktion även framöver.

Som en del av Danone, en av världens största producenter av dagligvaror i världen, tillverkas våra produkter i Storbritannien, EU och USA. Leveranser från våra leverantörer och producenter är under denna tid inte varit påverkad. Trots att det nu införts restriktioner för individer att resa inom Europa så ska det inte påverka det fria flödet av varor och produkter inom Europa.

Hög produktsäkerhet och kvalitetsstandard. Som en global ledare inom medicinsk nutrition, arbetar vi i linje med de högsta uppsatta riktlinjer som finns för kvalitet och livsmedelssäkerhet. Alla våra fabriker opererar med en standard som motsvarar eller är högre än kraven från några myndigheter. Vi följer utvecklingen mycket noga och har redan implementerat ytterliggare försiktighetsåtgärder som vi anser vara nödvändiga.

Säkerställande av fortsatt verksamhet. Med tanke på nuvarande omständigheter och hur COVID-19 situationen utvecklar sig vidtar vi långtgående åtgärder för att skydda våra anställdas hälsa och säkerhet samtidigt som vi är fast beslutna att upprätthålla en hög nivå av fortsatt service till våra kunder. Vi har vidtagit åtgärder för att vår personal skall kunna fortsätta det dagliga arbetet och vårt mycket dedikerade team kommer att fortsätta att stödja dig på bästa sätt. Vi har flera funktioner som står beredda att hjälpa dig direkt eller om nödvändigt hänvisa dig till rätt person inom vår organisation.Dela

Läs mer om Nutricias arbete

Miljö

Läs mer om Danones uppdrag och engagemang för miljön och människors hälsa

Läs mer
Print Page