Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso-och sjukvården eller om du är patient med recept. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

espen_guidelines-image

8 January 2018

Referat ESPEN congress – Katarina Wikman

Sammanfattning av utvalda delar från:

ESPEN congress The Hague 9 – 12/9 2017 – Nutrition meets Innovation

Text: Leg. Dietist, Katarina Wikman, Brommageriatriken, Stockholm

” Efter att ha arbetat 28 år inom onkologi så är geriatrik ett ganska nytt område för mig. Har nu arbetat ca ett år på Brommageriatriken som hör till Stockholms Sjukhem. Min inriktning på ESPEN var geriatrik men även en del annat har lyssnats på. Vissa begrepp kändes igen från arbetet med cancerpatienter som förlust av muskelmassa, vikten av adekvat proteinintag, att kombinera nutrition och fysisk aktivitet för bästa effekt. Återkommande begrepp var muskelförlust, sarkopeni, proteinintag, rehabilitering, smakförändring och frailty (åldersbetingad svaghet, minskade reserver och ökad sårbarhet).

Här kan du ta del av en sammanfattning på delar av det jag fann vara av intresse och nytta i klinisk praxis.”Dela

Referat Katarina Wikman

Print Page