Fortimel Compact Protein på Sahlgrenska

17 december 2020

Så fick vi in näringsdryckerna i läkemedelsmodulen

Den 20 oktober 2020 hade vi nöjet att få träffa dietisterna Monika Da Silva och Evelina Nilsson tillsammans med nutritionsansvariga sjuksköterskan Helena Gärdinge, för ett inspirerande samtal om hur de hanterat utmaningen att optimera nutritionsbehandlingen för sina patienter.

Monika möter mig i entrén och springer med lätta steg uppför trapporna till tredje våningen. Här på avdelning 136 på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, spenderar hon många av veckans arbetstimmar. Avdelningen är en kirurgisk avdelning för patienter som genomgått övre gastrokirurgi. Även patienter med endokrina tumörer, pankreatiter och palliativa cancerpatienter vårdas här. Vårdtiden varierar, men att vårdas här 9-12 dagar är inte ovanligt. Andelen patienter med nutritionsproblem är hög och de flesta är i behov av nutritionsstöd.

”Våra patienter har ett förhöjt behov av energi och protein, men ofta svårt att få i sig tillräckligt. Näringsdrycker är ett bra sätt att öka intaget, men många av våra patienter har svårt att dricka stora mängder” berättar Monika. ”Det är lätt att en flaska blir stående på sängbordet, och så blir den varm och dricks inte upp”.

 

Lätt att ordinationen missas

Sedan länge har man arbetat med att ge små volymer i taget, historiskt ofta i form av energimoduler såsom Calogen shots. Dietisterna såg ett behov av att också öka proteinintaget ytterligare, och började därför att även ordinera Fortimel Compact Protein enligt detta koncept.

Monika fortsätter: ”Det är bakgrunden till att vi började servera 40 ml x 3. Då får patienten i sig en flaska, 300 kcal och 18 g protein, över dagen”.

Ordinationen noterades i journalen eller förmedlades mellan dietist och sjuksköterska. Tyvärr kunde ordinationen ibland missas. Det var lätt att det gavs vid ett eller två tillfällen, men inte tre. Helena förklarar: ”Man brukar komma ihåg att servera näringsdrycker, men är det mycket att göra blir det lätt att man tvingas prioritera bort nutritionen för annat”.

Med detta som bakgrund konstaterades att något måste göras annorlunda för att ordinationen verkligen ska följas. ”Vi kom på att vi kunde sätta in ordinationen i läkemedelsmodulen. Då behövde vi få med oss läkarna – det är ju de som behöver göra det” säger Monika.

 

”Det var på ronden det hände”

Dietisterna tog saken i egna händer. Kollegan och dietisten My Vakk var den som satte sig ned och lärde sig hur läkemedelsmodulen fungerar. De tog fram en guide, en enkel steg-för-steg-manual som beskriver hur man går tillväga för att ordinera näringsdryck i läkemedelsmodulen. Därtill skrevs en kortfattad bakgrund där dietisterna förklarade att de noterat ökad acceptans, tolerans och ökat intag av energi och protein efter att ha gett Fortimel Compact Protein som ”medicin-shot” i små mängder 40 ml x 3. Därtill beskrevs att compliance förbättrats ytterligare när näringsdrycken skrivits in i läkemedelsmodulen.

Nästa steg för att driva konceptet framåt, blev för dietister och sjuksköterskor att ta upp frågan om ordination av näringsdryck med läkarna på ronden. Då man ändå satt vid datorn och justerade läkemedel, var det enkelt att ordinera näringsdryck i läkemedelsmodulen samtidigt. På så vis har ”konceptet”, som de väljer att kalla det, blivit mer och mer etablerat.

”Det var på ronden det hände, patient för patient” säger Monika.

Evelina, som har erfarenhet från andra sjukhus, har många gånger önskat att ordination av näringsdryck skulle finnas i läkemedelsmodulen, och bekräftar att det är en jättestor framgångsfaktor. ”I rummen där det rondas hänger lathunden, så är det någon läkare som är osäker kan man snabbt visa hur man gör”. Helena instämmer: ”Det är väldigt enkelt. Tre knapptryck så är ordinationen klar, på rätt tider.”

Responsen från läkarna har bara varit positiv. Man märker att de också har fått in ett annat tänk och kommer ofta själva med idén att sätta in näringsdryck på ordination. Läkarna är också positiva till att man kan minska på parenteral och enteral nutrition snabbare – målet är ju att patienterna ska komma igång med intag per os. Alla tre delar uppfattningen att patienterna nu får i sig mer näringsdryck och därmed har ett högre energi- och näringsintag, även om de inte gjort några konkreta mätningar som jämför före och efter.

En annan vinst är att det är enkelt att följa upp om det är signerat, eller inte. ”Är det inte signerat kan man lätt fånga upp varför ordinationen inte getts”, menar Evelina.

Den stora skillnaden från tidigare är att konceptet fungerar som en påminnelse. ”Eftersom det är ordinerat tillsammans med läkemedlen så blir det en påminnelse till oss sjuksköterskor, och det blir mer tydligt att det ligger på vårt ansvar. Vi påminns om att det är viktigt. Jag tror också att det ökar följsamheten hos patienterna att få det serverat tillsammans med medicin. Tillsammans med tabletterna så kommer ”närings-shoten” också, då vet patienten att, allt det här ska jag ta för att må bättre” berättar Helena.

 

”Det är okej att ta lite i taget”

Man trycker också på vikten av att patienterna får information och blir delaktiga i sin behandling.

”När vi pratar med patienterna lägger vi ofta fram det som att: nu behöver du det här för att återhämta dig, se det som en medicin och något man behöver ta precis som alla andra mediciner” säger Monika. Evelina instämmer i att nutritionens betydelse stärks: ”Nutritionen ses som en viktig del av behandlingen”.

”När patienterna går hem, är det lättare för dem att fortsätta hemma med det här konceptet, de har fått in det här tänket att det är okej att ta lite i taget. De fortsätter ofta att ta det med sina mediciner” förklarar Helena.

 

Anpassade glas underlättar

För att få till ordinationen rent praktiskt, kontaktades Nutricia för hjälp med glas. Enligt avdelningens och dietisternas önskemål, kunde Nutricias marknadsavdelning ta fram ett helt nytt glas med millilitergradering.

”Glasen är toppen! Innan vi fick glas med mätstreck så ritade vi på dem, och det försvann i disken. Nu fungerar det jättebra att dosera, och det är mycket trevligare än medicinkoppar” konstaterar Helena.

Den näringsdryck man valt att ordinera inom ramen för konceptet är Fortimel Compact Protein. ”Vi valde den eftersom den ger mest energi och protein i förhållande till priset, och accepteras smakmässigt av patienterna” säger Monika.

De betonar att nutritionsbehandlingen utformas individuellt, men i praktiken får i stort sett alla patienter med nutritionsproblem på avdelningen näringsdryck enligt detta koncept. Många patienter har dock behov av mer än 3×40 ml per dag. Monika förklarar: ”Då arbetar vi kanske med näringsdrycker på annat vis. Vi har även andra näringsdrycker på avdelningen, men då serveras de som mellanmål och de ordineras inte i läkemedelsmodulen”.

Helena berättar att såklart förekommer att patienter besväras av kraftigt illamående och man avvaktar med intag per os tills de mår bättre, men överlag upplevs en väldigt god följsamhet till konceptet, utan några större problem eller motstånd. Ordinationen kan fortfarande missas, men det är nuförtiden sällan.

Ett etablerat koncept

Ett inspirerande samtal lider mot sitt slut. Vi konstaterar att det trots allt varit relativt enkelt att skapa en förändring. När tid och tillfälle fanns att grotta ned sig i läkemedelsmodulen och alla arbetade mot samma mål, blev missade ordinationer snabbt ett minne blott. På avdelning 136 har numer läkemedlen fått sällskap av näringsdrycker i läkemedelsmodulen och de ordineras nu sida vid sida. Att ge Fortimel Compact Protein 40 ml x 3 tillsammans med läkemedlen är nu ett etablerat koncept.

Avslutningsvis slår Monika ett slag för samarbete professioner emellan, om någon annan enhet vill göra en liknande förändring: ”Bästa tipset är att få med sig undersköterskor, sjuksköterskor och läkare på det, så att alla jobbar på samma sätt”.

 Dela

Vill du också ha dessa anpassade glas till din klinik eller vårdenhet? Fyll i nedan så kontaktar vi dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Artikeln är skriven av vår Produktspecialist:

Sara Karlsson

Föräldraledig

sara.karlsson@danone.com073-153 33 66
Print Page