Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso-och sjukvården eller om du är patient med recept. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

Nyheter och artiklar

Med mer än 100 års kompetens inom forskning och utveckling av medicinska näringsprodukter håller vi på Nutricia, på denna sida, er uppdaterade om relevanta nyheter inom produkter och utveckling, om forskning och studier och information om våra kurser och evenemang för hälso-och sjukvårdspersonal.

Den här sidan innehåller endast information om Nutricia Advanced Medical Nutrition och produkter som  har samband med vår verksamhet. Våra nyheter och artiklar riktar sig till  personal inom hälso-och sjukvården.

För uppgifter om företagets ekonomi hänvisar vi till moderföretaget Danones hemsida, www.danone.com

 

Nutricias nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på nyheter och få inbjudningar till våra olika utbildningar.

Filtrera:

Souvenaid är specialdrycken för kostbehandling av patienter i tidigt skede av Alzheimers sjukdom

Den randomiserade, dubbelblinda placebokontrollerade studien LipiDiDiet redovisar nu sitt resultat efter 3 år som visar att Souvenaid hade positiva effekter på kognition, funktion, hjärnatrofi och sjukdomsprogression hos patienter med tidigt stadium av Alzheimer sjukdom.

Läs mer

Är du anmäld till årets Espen?

Välkommen till Nutricia Satellite Symposium 20 september kl 17:00-18:30.

Läs mer

JÄMLIK VÅRD FÖR BARN MED ADHD OCH NUTRITIONSPROBLEM

Intervju med Anna Ståhlkloo, Verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Dalarna.

Läs mer

Tre frågor till föreläsarna på vårt Trycksårssymposium

Nutricia har fått möjligheten att ställa tre frågor till Malin Munter och Linda Jonsson, som föreläser på Trycksårssymposiet 2020.

Läs mer

NUTRICIA METABOLICS RESEARCH FUND

Nutricia erbjuder för femte året möjlighet att söka medel för forskning kopplad till klinisk nutrition inom medfödda metabola sjukdomar. Detta år kommer drygt 1000 000 kr att fördelas till läkare, dietister och andra som forskar inom området. Ansök före 26 oktober.

Läs mer

Referat från Nutricias webinar med fokus nutrition inom intensivvård

"Nutritionsbehandling inom intensivvård skiljer sig till stora delar från nutritionsbehandling inom övrig sjukvård, då patienterna ofta har multiorgansvikt, inflammationspåslag och metabol stress. Detta leder till att patienterna fortsätter att vara katabola trots att energibehovet täcks och att insulin ges. Konsekvenserna blir ofta stora förluster av muskelmassa."

Läs mer