Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso-och sjukvården eller om du är patient med recept. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

News_image_II

7 december 2017

Sondnäring som nutritionsstöd

Sondmatning är indicerad för patienter som har en fungerande eller delvis fungerande magtarmkanal men som inte kan eller inte vill äta tillräckliga mängder vanlig mat eller orala kosttillägg för att tillgodose sina näringsbehov, eller för vilka oralt intag är kontraindicerat, t.ex. medvetslösa patienter eller patienter hos vilka nedsväljning är förenad med risk (Stratton RJ, Elia M, 2007)

Europeisk lagstiftning (direktiv 1999/21/EG) definieras sondnäring som användning av dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål.[1]

Sondmatning är indicerad för nutritionsbehandling av patienter med en lång rad indikationer. Sondnäring kan användas för att öka eller säkerställa nutritionsstödet vid otillräckligt oralt födointag, t.ex. för patienter med neurologisk dysfagi, patienter som genomgår omfattande operationer för cancer i huvud och hals eller magtarmkanalen och patienter med svåra skador.[2,3]

 

Referenser

1) Commission directive 1999/21/EC of 25 March 1999 on dietary foods for special medical purposes.
2) Arends J et al; ESPEN (European Society for Parenteral and Enteral Nutrition). ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Non-surgical oncology. Clin Nutr. 2006 Apr;25(2):245-59.
3) Volkert D et al; ESPEN (European Society for Parenteral and Enteral Nutrition). ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Geriatrics. Clin Nutr. 2006 Apr;25(2):330-60.Dela

Print Page