Souvenaid

19 november 2020

Souvenaid är specialdrycken för kostbehandling av patienter i tidigt skede av Alzheimers sjukdom

Den randomiserade, dubbelblinda placebokontrollerade studien LipiDiDiet redovisar nu sitt resultat efter 3 år som visar att Souvenaid hade positiva effekter på kognition, funktion, hjärnatrofi och sjukdomsprogression hos patienter med tidigt stadium av Alzheimer sjukdom.

Souvenaid  är en medicinsk näringsdryck för personer i ett tidigt stadium av Alzheimers sjukdom. Den  verkar genom att stimulera signalöverföringen mellan nervcellerna i hjärnan. Genom drycken förses hjärnan med de näringsmässiga byggstenar som är viktiga i ett tidigt stadium av Alzheimers sjukdom. Kliniska studier visar att Souvenaid har en positiv effekt hos personer med tidig Alzheimers sjukdom och stimulerar kommunikationen mellan hjärnans nervceller.

Souvenaid säljs på apotek. Används på inrådan av hälso- och sjukvårdspersonal.

Läs mer om senaste publicerade nyheterna om studien (externa länkar):

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/specialdryck-kan-bromsa-tidig-alzheimer

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/alz.12172

https://nyheter.ki.se/nya-resultat-fran-en-nutritionsbaserad-intervention-visar-breda-och-positiva-effekter-for-patienterDela

Print Page