Nutricia

1 september 2020

Tre frågor till föreläsarna på vårt Trycksårssymposium

Nutricia har fått möjligheten att ställa tre frågor till Malin Munter och Linda Jonsson, som föreläser på Trycksårssymposiet 2020.Dela

Malin Munter

Malin Munter

Hej Malin Munter! Vem är du?

Jag är en glad, organisatorisk och positiv person. Arbetat som sjuksköterska sedan 2002 och som Såransvarig sjuksköterska i Jönköpings kommun sedan 2009. Älskar sommar och sol. Min stora last i livet är Pepsi Max

Vilka faktorer anser du vara av störst betydelse vid sårbehandling?

Diagnos på såret är av största vikt för att kunna gå vidare med rätt åtgärder. Översyn av personens nutritionsstatus samt debridering när det behövs.

Vad vill du att deltagarna ska få med sig från din föreläsning?

Att de ska känna sig taggade på att ta med sig ”verktygen” till sin arbetsplats och jobba framåt, och känna att det gör skillnad.

Linda Jonsson

Hej Linda Jonsson! Vem är du?

Jag har arbetat som dietist sedan 2007. Jag fick upp intresset för att utbilda mig till dietist då jag tidigare arbetade som Personlig tränare och fick ett ökat intresse för kostens betydelse för prestation. Från början var mitt mål att jobba med idrottsnutrition men istället har fokus hamnat inom området geriatrik. Just nu har jag en tjänst som är en kombination av vårdutvecklare och dietist på Kunskapscentrum för geriatrik på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Kunskapscentrum har hela Skåne som uppdrag och vårt fokus är att utbilda vårdpersonal inom området äldre. Jag håller i de utbildningar som rör nutrition. Vi erbjuder även en heldagsutbildning i trycksår där jag föreläser. En liten del av min tjänst är klinisk då jag har en konsultfunktion som dietist på ett korttidsboende med patienter med stort rehabiliteringsbehov t.ex. efter stroke.

Vilka faktorer anser du vara av störst betydelse vid sårbehandling?

Absolut viktigast är att säkerställa ett tillräckligt energiintag. Först när energiintaget är tillräckligt är det meningsfullt att lägga fokus på specifika makro- och mikronutrienter. Sedan är det naturligtvis av stor vikt att patienten inte ligger stilla för länge och utvecklar trycksår eller förvärrar redan uppkomna sår.

Vad vill du att deltagarna ska få med sig från din föreläsning?

Jag hoppas bidra till ökad medvetenhet om nutritionens betydelse för sårläkning och förebyggande av sår. Min erfarenhet är att kunskapen om vikten av att förebygga och behandla undernäring är stor. Dock tror jag att det är lätt att glömma bort att detta har betydelse för sårläkning.

 

Linda Jonsson

Print Page