Klimat Nutricia och Danone

3 June 2019

Världsmiljödagen 2019

FN: s miljöprogram (UNEP eller UN Environment) uppmuntrar till medvetenhet och åtgärder för att skydda miljön världen över.
Världsmiljödagen uppmärksammas den 5 juni i över 100 länder.

I år, 2019, kommer Kina att vara värd för de globala världsmiljödagen på temat “luftföroreningar”.

För Nutricia & Danone är det viktigt att ständigt arbeta för att bekämpa klimatförändringar genom att minska vårt koldioxidavtryck och bidra till att göra naturen mer koldioxid neutral
Läs mer om vårt arbete mot klimatförändringar

Nutrica och Danones arbete
Vi tror på att livsmedel som produceras hållbart kan hjälpa till att skydda vår planet. Vår vision “One Planet. One Health.” återspeglar vår övertygelse om att människors hälsa och planetens hälsa är knutna till varandra.
För att uppfylla vårt engagemang för denna vision fokuserar Nutricia & Danone på fyra områden, som ligger i centrum för vår arbete;
vatten, klimat, förpackningar & jordbruk.
Läs mer om vårt arbete för miljön härDela

Läs mer om Nutricias arbete

Klimat

Vi vill bekämpa klimatförändringar genom att minska vårt koldioxidavtryck och bidra till att göra naturen mer koldioxid neutral

Läs mer

Vatten

Vi vill skydda våra vattenresurser, särskilt när de är knappa och att använda dem i harmoni med lokala ekosystem och samhällen.

Läs mer

Jordbruk

Vi vill främja ett konkurrenskraftigt, respektabelt naturligt ekosystem och skapa både ekonomiskt och socialt värde.

Läs mer

Förpackningar

Vi vill erbjuda näringsrika, högkvalitativa produkter i förpackningar som är återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara

Läs mer
Print Page