"One Planet. One Health"

Danones vision “One Planet. One Health” återspeglar vår övertygelse om att människors hälsa och planetens hälsa är sammanlänkade. För att uppnå vårt engagemang för denna vision fokuserar Danone på fyra områden som ligger i centrum för vår natur.

  1. Bekämpa klimatförändringarna
  2. Skydda våra vatten
  3. Samla den cirkulära ekonomin för förpackningar
  4. Främja det regenerativa jordbruket

“One Planet”. One Health” kommer från samma banbrytande anda som Danone alltid har haft. 1972 antog Antoine Riboud: “Det finns bara en jord. Vi lever bara en gång”. Dessa ord startade en vision som lever idag: att ge hälsa till vårt företag och dess ekosystem, till vår planet och till generationer av människor, nu och i framtiden.
Och vi arbetar för att göra dessa ord verklighet varje dag.

Läs mer om Danones uppdrag och engagemang för människors hälsa genom att besöka Danones hemsida.

till Danones hemsida

Climate Policy

Vår verksamhet är mat och vatten, och vårt uppdrag är hälsa genom mat till så många människor som möjligt. Vad vi gör är direkt kopplat till natur och jordbruk.
Klimateffekter, naturliga cykler av vatten, mark, biologisk mångfald och ekosystem spelar en vital roll i livsmedelssystemet. Vi jobbar för att ta itu med denna enorma utmaning och stärka motståndskraften i våra globala mat-och vattencykler för att bana sätt för framtida hållbar företagstillväxt.

till Danones Climate Policy