Nutricia Forskning

Nutricias innovativa produkter är resultat av banbrytande forskning inom nutrition och hälso- och sjukvård. Produkter som bevisligen förbättrar patienternas hälsa och livskvalitet.

Se filmen om Nutricia Research

Nutricias produkter inom avancerad medicinsk nutrition är utvecklade vid vårt center för specialiserad nutrition i Utrecht, Nederländerna. Vi har också en forskningsavdelning i Liverpool som utvecklar produkter för patienter med speciella metabola sjukdomar och spädbarnsallergier. Dessutom har vi två satellitavdelningar inom forskning, en i USA och en i Singapore.

Nutricia Forskningsavdelinger

Nutricias forskningsavdelning, som är en del av Danones FoU-avdelning för livsmedelsforskning, arbetar i olika team med inriktning på bl.a. nutrition hos barn och medicinsk nutrition där vi utvecklar preparat för optimal tillväxt och utveckling, till hjälp för spädbarn, barn, äldre och sjuka.

Nutricia research baby

Nutricia ingår i ett världsomspännande nätverk tillsammans med bl.a. forskningsinstitut, universitet, universitetssjukhus och tillverkningsföretag. På så sätt kan vi säkra vårt innovationsarbete genom kvalitet, exklusivitet och ständig utveckling. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla detta nätverk.

Nutricia Forskning

Vi ser en stor potential i nutrition som ett verktyg mot specifika sjukdomar; genom att hjälpa till att fördröja sjukdomsprogressionen hos patienter med t.ex. diabetes, KOL, cancer och Alzheimer kan man i förlängningen uppnå förbättrade resultat i kostbehandlingen. Nutricias produkter är livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall användas under inrådan av dietist eller läkare.

Ta gärna del av Nutricias globala arbete inom forskning, läs mer här: https://www.nutriciaresearch.com/

 

Nutricia Research