OPEN - Older Persons Exercise and Nutrition Study

Här samlar vi material kopplat till OPEN-konceptet.

Fysisk aktivitet och proteinrikt kosttillägg till personer som bor på äldreboende: från forskning till tillämpning

Ta del av inspelningen av webbseminariet från den 5 maj 2021.

Webbseminariet vänder sig till dig som är verksam inom vård och omsorg av äldre.

Fysisk aktivitet och proteinrikt kosttilägg till personer som bor på äldreboende: från forskning till tillämpning.

Syftet med detta webbinarium var att diskutera innehållet i den äldreomsorg samhället erbjuder. Fokus ligger på nutrition och fysisk aktivitet. Ligger det ett värde i att erbjuda individer som bor på äldreboende enkla dagliga muskelstärkande övningar som genomförs i den dagliga omvårdnaden, i kombination med extra närings- och proteinkosttillägg?

Webbinariet erbjuder från ett tvärprofessionellt perspektiv uppdaterade nationella och internationella rekommendationer om träning och nutrition för äldre. Rekommendationerna kommer att speglas av genomförandet och resultaten från den nyligen avslutade s.k. OPEN-studien där dagliga uppresningsövningar och dagligt proteintillskott till äldre boende på äldreboende utvärderats. De äldres liksom personalens personliga erfarenheter och upplevelser av träningen och kosttilläggen kommer också att presenteras.

Lyssna på webbseminariet

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Frågor & svar

Frågor & svar från OPEN Older Persons Excercise Study webbseminariet den 5 maj 2021

Läs mer

Enkla insatser ska stärka de äldre

Mindre än en månad efter webbinariet var Kinnevaldsgården i Växjö kommun igång med ett projekt enligt OPEN-konceptet. Vi har fått möjlighet att prata med kommundietist Cecilia Svanberg och enhetschef Sofia Herbertsson som varit drivande i att införa interventionen.

Läs mer

Nu tar Växjö nästa steg i sin OPEN-implementering

Ta del av Kinnevaldsgårdens resultat och erfarenheter.

Läs mer

Infografik om OPEN

Infografik om beskrivning av OPEN-studien och dess resultat.

Ladda ned här!

Snart är den här - OPEN handboken!

Vill du ha ett exemplar? Fyll i formuläret så får du ett meddelande när OPEN handboken finns tillgänglig.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Print Page