Reklamationer och returhantering

Reklamationer och returhantering

• Kunden skall alltid kontrollera leveransens innehåll gentemot följesedeln. Reklamationsärende skall rapporteras senast 5 veckodagar efter att kund har mottagit leverans.

• Alla reklamationsärenden skall anmälas till Nutricias Kundtjänst via mail på order.amnse@danone.com eller telefon 08-24 15 30 (knappval 1). Kundtjänst beslutar om reklamationsärendet godkänns. Kundtjänst skapar ett returunderlag samt eventuella fraktdokument som krävs för en retur till Nutricia.

• Vid godkänd retur skall reklamationsformuläret fyllas i och returneras till Nutricias Kundtjänst på order.amnse@danone.com. Reklamationsformuläret kan erhållas från Nutricias Kundtjänst eller laddas ner här.

• Vid saknad av kolli eller synlig skada på sändningen skall detta noteras på transportörens dokument i samband med leverans.

 

Felbeställt (returkod 01)

Kund kontaktar Nutricias Kundtjänst inom 5 veckodagar från leveransdatum. Kunden ansvarar för att returpacka varorna enligt instruktioner från Nutricia och kunden står för returtransporten. Är returen inte i säljbart skick vid ankomst till Nutricia kommer returen att avslås.

Felleverans (returkod 02)

Kunden skall alltid kontrollera leveransens innehåll gentemot följesedeln. Vid fel i leverans skall detta rapporteras till Nutricias Kundtjänst via telefon eller mail. (Med fel i leverans menas; överleverans, underleverans, fel produkt eller där produkterna packats på icke tillfredsställande sätt.) Detta skall ske senast 5 veckodagar efter att kund har mottagit leverans. Vid retur tillhandahåller Kundtjänst information gällande returhanteringen.

Transportskada (returkod 03)

Synlig skada på leveransens ytteremballage skall omgående meddelas till Nutricias Kundtjänst och ska rapporteras inom 5 veckodagar. För att Nutricia ska godkänna en kredit krävs att skadan är noterad av mottagaren, på transportörens fraktdokument samt att en bild på skadan i originalförpackning/pall som skickas till Nutricias Kundtjänst. Kundtjänst gör en bedömning om de transportskadade varorna skall skickas i retur eller destrueras på plats. Vid retur tillhandahåller Kundtjänst information gällande returhanteringen.

Vid dold skada måste bild tas när produkten ligger i originalförpackning/pall. Om produkten är skadad från botten, måste produkten läggas tillbaka i originalförpackning/pall och därefter kan bilden tas. Vänligen se till att skadan är väl synlig på bilden.

Kvalitetsreklamation (returkod 04)

Innehållet i produkten avviker från det normala och/eller informationen på produktens etikett är missvisande. Beskrivning av orsak till kvalitetsreklamationen lämnas via telefon eller mail till Kundtjänst. Kundtjänst återkommer till kunden efter dialog med Nutricias kvalitetsavdelning.