Skörhet, Sarkopeni och sjukdomsrelaterad undernäring

En hälsosam, näringsrikt balanserad kost är viktig under hela livet, men när man blir äldre eller om man blir sjuk kan det vara svårt att få i sig de viktiga näringsämnena som man behöver.

Skörhet & Sarkopeni

Vanliga tecken på åldersrelaterad skörhet är ofrivillig viktförlust, minskad kraft och minskad fysisk aktivitet(1). Sarkopeni är ett tillstånd som innebär förlust av muskelmassa, muskelstyrka och funktion. Så många som 9% av alla över 65 år lider av åldersrelaterad skörhet(2). Förekomst att Sarkopeni beräknas utgöra 5 -10 % i åldern 75- 80 år. Syndromen skörhet, sarkopeni och undernäring kan förekomma enskilt eller som överlappande tillstånd(15).

Faktorer som ökar risken för Sarkopeni är kroniska sjukdomstillstånd, inaktivitet och undernäring samt lågt intag av protein.

Den onda cirkeln av försämring där otillräckligt näring leder till muskelsvaghet, ökad skörhet och risk för fallskador och funktionsnedsättning leder så småningom till förlust av patientens självständighet.

Den här gruppen personer spenderar mer tid på sjukhus än jämnåriga utan skörhet(3). Både skörhet och sarkopeni går att bromsa och förebygga med fysisk aktivitet och styrketräning tillsammans med en proteinrik kost. En svensk studie (OPEN Older Persons Excercise and Nutrition Study) utförd på äldreboende har visat god effekt med enkla insatser av muskelstärkande övningar tillsammans med proteinrik näringsdryck som förbättrat nutritionsstatus, ökat muskelmassa och förbättrat resultat av chair-stand-test (16-19).

TA Frailty Nutricia undernäring ond-cirkel

Sjukdomsrelaterad undernäring

När kroppen inte får tillräckligt med energi, protein och andra näringsämnen finns risk för undernäring. Vanliga följder av undernäring innefattar ökad risk för infektion, svaghet, trötthet, minskad benstyrka, långsammare sårläkning och till och med nedsatt funktion av hjärt-, lung- och gastrointestinala (GI) -systemet.

Sjukdomsrelaterad undernäring kan leda till förlust av muskelmassa, vilket minskar kroppsstyrka och gånghastighet.  Detta är ett tillstånd som kallas ”åldersrelaterad skörhet”.

Åldersrelaterad skörhet är ett medicinskt tillstånd som påverkar både hjärnan och kroppen, och som kan lämna äldre patienter sårbara, både omedelbart och i framtiden. Med liten styrka kvar i reserven har svaga patienter ofta ett lågt motstånd mot även mindre sjukdomar, vilket innebär att något som en urinvägsinfektion kan leda till större risk för uppkomsten av funktionshinder eller till och med institutionalisering.

Fall och höftfrakturer hos sköra äldre

Fall är den vanligaste olycksformen hos äldre. En uppskattning är att var tredje äldre > 65 år årligen råkar ut för något typ av fall(13)

 • 40-60% av alla fall medför skada(13)
 • 15% av dessa är av allvarlig typ, som t ex höftfraktur, som kräver medicinsk behandling och/eller sjukhusvistelse(13)
 • Efter fall upplever många äldre svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter och sysslor(13)
 • Höftfrakturer har allvarliga konsekvenser både för den enskilda patienten och för samhällsekonomin(13)

Varje år drabbas ca 18 000 personer av höftfraktur i Sverige(14)
Vård av patienter med höftfraktur inklusive deras rehabiltering kostar 2,3 miljader årligen(14)

Energi-och proteinintag är särskilt viktigt

Interventioner till sköra äldre

 • Fysisk aktivitet
 • Supplementering av energi och protein
 • Vitamin D
 • Reduktion av polyfarmaci

Nutritionens roll

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Äldre och sjuka har också ofta ett ökat proteinbehov (4-6) . Flertalet studier har visat samband mellan ett högre proteinintag och bättre fysisk funktion och bevarande av muskelmassa (7-9). Ett adekvat proteinintag för äldre är viktigt bland annat för att förebygga och motverka åldersrelaterad skörhet (1).

En frisk person som väger 60 kilo har ett proteinbehov på 48 gram per dag. Hos en frisk äldre person med samma vikt ökar behovet till 72 gram per dag (10).  Hos en sjuk person med samma vikt blir proteinbehovet så högt som 90 gram per dag (4). Det ökade proteinbehovet motsvarar 3 ägg jämfört med en frisk person i samma ålder.

Alla individer, friska, sjuka, unga och gamla ha rätt att erhålla en adekvat, till individen och dennes (sjukdoms-) tillståndanpassad näringstillförsel (11).

Sjukdomsrelaterad undernäring kan leda till förlust av muskelmassa, vilket minskar kroppsstyrka och kraft (12).

I dag finns övertygande bevis för att nutritionsstöd i samband med medicinsk behandling och omsorg minskar komplikationer och dödlighet. Rätt mat och näring är en viktig patientsäkerhetsfråga. Säker vård med god kvalitet måste baseras på bedömning av risk för undernäring, utredning av orsak till undernäringstillstånd samt adekvat näringsbehandling, inklusive uppföljning av insatta åtgärder. Denna vård är lika viktig för omsorgstagaren/patienten som läkemedel, andningsunderstöd och andra terapeutiska insatser. Medicinsk nutrition är en del av den medicinska behandlingen (12).

TA Frailty Ökat proteinbehov Nutricia

Patienthistoria

Se filmen om hur kosttillägg förändrat och positivt påverkat vardagen för ett par i Storbritannien.

Relaterade läsning

Fortimel PlantBased Energy - den första växtbaserade näringsdrycken

Fortimel PlantBased Energy är vår första växtbaserade näringsdryck, speciellt framtagen för att stödja patienter med sjukdomsrelaterad undernäring som följer en växtbaserad kost eller vill ha ett alternativ till andra näringsdrycker.

Läs mer

Smakförändringar hos äldre

En persons smakförmåga förändras med ålder. Redan mellan 40–50 års ålder startar smakförmågan att försämras. Åldersrelaterade fysiska förändringar kan även utan sjukdom orsaka smakförändringar.

Läs mer

Nya smaker av Fortimel Compact Protein vid smakförändringar

Vi introducerar de nya och uppfriskande smakerna "gurka lime" och "svalkande kokos" i Fortimel-sortimentet. De är utvecklade i samarbete med patienter med smakförändringar och sensoriska utmaningar. Nu kan du beställa prover på de nya smakerna!

Läs mer

Nutricia initiativtagare till "nolltolerans mot undernäring"

Det finns i dag uppskattningsvis minst 400 000 svenskar som ligger i riskzonen för undernäring. Hur ser det ut i din kommun?

Läs mer

Äldreomsorgens måltider

Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen.

Läs mer

Nutrition är viktigt för din återhämtning

Vid återhämtning från en svår sjukdom, kan ett bra näringsstatus hjälpa dig att återfå styrka och självständighet.

Läs mer

Aptitlöshet vid period av sjukdom

En hälsosam kost är viktigt för att upprätthålla god hälsa. Dessvärre kan sjukdom påverka ditt intag av mat.

Läs mer

När behovet är större än aptiten

Åldersrelaterad svaghet och skörhet hos patienter kan ha olika orsaker. Det är viktigt att tillgodose näringsbehovet för att upprätthålla kroppens funktioner och att inte förvärra sjukdomens prognos.

Läs mer

Ta reda på mer om Fortimels sortiment

Fortimel näringsdrycker kan hjälpa till att nå dina näringsbehov när det inte är möjligt att täcka med vanlig mat.

Läs mer

NÄRING & IMMUNFÖRSVAR

Kroppen behöver energi, proteiner och mikronutrienter för att bekämpa infektionen. Läs varför näring det är viktigt för immunförsvaret.

Läs mer

Referenser
 1. Morley JE et al. Frailty consensus: a call to action. JAMDA. 2013;14(6):392-7.
 2. Santos-Eggiman, et al. Prevalence of Frality in Middle-Aged and Older Community-Dwelling Europeans Living in 10 countries J Gerontol A Biol  Sci Med Sci 2009; 64:675-681.
 3. Makary et al. ”Frailty as a predictor of surgical outcomes in older patients” J. AM. Coll. Surg. 2010;210(6):901-8.
 4. Socialstyrelsen, Näring för god vård och omsorg, 2011.
 5. Wolfe RR et al. Optimal protein intake in the elderly. Clin Nutr. 2008;27(5):675-84.
 6. Bauer J et al. Evidence Based Recommendations for Optimal Dietary Protein Intake in Older People. JAMDA. 2013;14(8):542-59.
 7. Beasley et al. Biomarker-Calibrated Protein. Intake and Physical Function in the Women’s Health Initiative. JAGS 2013;(61):1863-1871.
 8. Burd et al. Anabolic resistance of muscle protein synthesis with aging. Ex Sport Sci. 2013;41(3).
 9. Koopman et al. Dietary Protein Digestion and Absorption Rates and the Subsequent Postprandial Muscle Protein Synthetic Response Do Not Differ between Young and Elderly Men. J Nutr 2009;139(9):1707-13.
 10. Nordiska Näringsrekommendationer 2012.
 11. Näringsproblem i vård och omsorg, Socialstyrelsen, rapport 2000:11
 12. Socialstyrelsen, Näring för god vård och omsorg, 2011
 13. Rambøll. Forebyggelse af funktionstab hos ældre – Kortlægning af viden og evidens. December 2012
 14. Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/register/registerservice
  /nationellakvalitetsregister/rikshoftnationelltkvalitetsreg
 15. Faxén-Irving G, Leuking YC, Grönstedt H, Franzen E, Seiger Å, Vikström S, Wimo A, Boström AM, Cederholm T. Do malnutrition, sarcopenia and frailty overlap in nursing home residents? Journal of Frailty and Ageing, 2021;10(1):17-21.
 16. Boström A-M, Cederholm T, Vikström S. Hälsa vårdmagasinet. 2021;2:10-13.
 17. Vikström S, Grönstedt H, Faxén-Irving G, Cederholm T, Franzen E, Seiger Å, Boström AM. A health concept with a social potential: an interview study with nursing home resident. BMC Geriatrics Aug 21, 2020;Sep 4;20(1):324.
 18. Vikström S, Grönstedt H, Cederholm T, Franzen E, Faxén-Irving G, Seiger Å, Boström AM. Experiences of supporting older persons in completion of an exercise and nutrition intervention: an interview study with nursing home staff. BMC Geriatrics, 2021:21:109.
 19. Karlsson E, Grönstedt H, Faxen-Irving G, Franzen E, Luiking Y, Seiger Å, Vikström S, Wimo A, Cederholm T, Boström AM. Sarcopenia and adherence affect response to combined exercise and nutrition intervention in nursing home residents. JAMDA, 2021. Accepted.