CEREBRAL PARES

Cerebral Pares (CP) är ett samlingsnamn för rörelsehinder orsakat av skada eller utvecklingsrubbning i den omogna hjärnan någon gång innan två års ålder, antingen innan födseln, under förlossningen eller senare.

Barn med Cerebral Pares

Barn med Cerebral Pares har försenad motorisk utveckling och visar under sin utveckling olika symtom beroende på var i hjärnan skadan sitter och vid vilken tidpunkt skadan inträffat. Vid CP finns alltid påverkan på motoriken.

Det finns många olika motoriska symtom, men svaghet och nedsatt muskelkontroll finns hos alla och leder bland annat till försenad motorisk utveckling hos barn med Cerebral Pares. Hur stor den nedsatta muskelkontrollen är varierar. Förutom rörelsehindret har många även andra funktionsnedsättningar, som förståndshandikapp, epilepsi, perceptionsstörningar, talsvårigheter och synskador.

Av de cirka 100 000 barn som föds i Sverige varje år drabbas drygt 200 av Cerebral Pares(1).

Barn med Cerberal Pares

Nutritionens roll

Barn med CP växer annorlunda, men mat och näring är lika viktigt för tillväxt, utveckling och hälsa som hos andra barn (2,3). Näringsstöd bör ges vid risk för undernäring och dålig tillväxt.  Om barnet sväljer säkert är mat via munnen förstahandsval. Maten kan konsistensanpassas och berikas vid behov. Kosttillägg är ett bra komplement för att säkra näringsintaget (2,4). Vid osäker sväljning och/eller om matintaget via munnen är för litet ges sondnäring via gastrostomiknapp  eller näs-sond (2,3,4).

Sondnäring förbättrar barnets näringsstatus och gör intaget av mat säkert samt påverkar i många fall även livskvalitén positivt för hela familjen (5).

 


Är du sjukvårdspersonal eller patient med recept?

Läs mer om våra lämpliga produkter för speciella medicinska ändamål avsedda för barn i alla åldrar här

Nutricia products


Referenser

  1. hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/cp-skada/. Hämtad 2019-09-19
  2. Kuperminc MN et al. Nutritional management of children with cerebral palsy: a practical guide. Eur J Clin Nutr. 2013; 67, 21-23.
  3. Andrew MJ & Sullivan PB. Growth in Cerebral Palsy. Nutrition in Clinical Practice . 2017; 25(4):357-361.
  4. Bell KL, Samson-Fang L. Nutritional management of children with cerebral palsy. Eur J Clin Nutr. 2013;67:S13-16.
  5. Romano C, et al. European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for the Evaluation and Treatment of Gastrointestinal and Nutritional Complications in Children With Neurological Impairment. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;65: 242–264.