Dysfagi & Stroke

Dysfagi är svårigheter med att tugga eller att svälja. Olika sjukdomar som t.ex. stroke, neurologiska sjukdomar och  förträngningar i matstrupen kan påverka sväljförmågan.

Dysfagi vid stroke

Dysfagi förekommer hos ungefär hälften av patienter med stroke. Det kan vara ett obekvämt och ibland smärtsamt tillstånd, men också potentiellt farligt då patienter kan riskera kvävning, lungproblem eller lunginflammation.
Stroke är ett samlingsnamn för kärlsjukdomar i hjärnan som ger upphov till akuta neurologiska symtom. De flesta fall av stroke orsakas av en blodpropp, en mindre del orsakas av en blödning inne i hjärnvävnaden eller mellan hjärnhinnorna. Vid en stroke uppstår en syrebrist i någon del av hjärnan vilket leder till att hjärncellerna i det området dör. I Sverige insjuknar varje år cirka 25 000–30 000 personer i stroke. (1)

Nutricia Dysfagi och stroke

Nutritionens roll

Svårigheter med att svälja kan leda till ökad ångest vid måltiderna. Risken för att mat eller dryck ”går ner på fel sätt” kan leda till minskad lust att äta eller dricka och patienten riskerar att få i sig för lite vätska och energi.
Undernäring och uttorkning hos patienter med stroke kan påverka återhämtningsprocessen.

Ett effektivt och allmänt vedertaget sätt att hantera dysfagi är att ändra konsistensen på mat och dryck. Det gör det enklare och säkrare för patienter med dysfagi att kontrollera sina sväljning, vilket minskar risken för att mat eller vätskor kommer ned i lungorna samtidigt som de får den näring de behöver.

En patients erfarenhet

Se filmen om Petra. En patients historia om hur ett tvärvetenskapligt team inklusive en logoped, neurolog, fysioterapeut och sjuksköterska arbetar tillsammans för att säkerställa det bästa möjliga resultatet efter Petras stroke med dysfagi som följd.


Är du sjukvårdspersonal eller patient med recept?

Läs mer om våra produkter, lämpliga vid dysfagi.

Till våra produkter & produktblad
Är-du-sjukvårdspersonal


Referenser

1 Nationella riktlinjer för vård vid stroke-Stöd för styrning och ledning – Remissversion 2017