Enteral nutrition

Enteral nutrition med sondnäring kan upprätthålla nödvändig näringstillförsel när patientens förmåga att äta vanlig mat är nedsatt eller omöjlig under kortare eller längre tid. Enteral nutrition används till patienter med en fungerande mag-tarmkanal. Med hjälp av medicinteknisk utrustning som nutritionspumpar, sonder och sondmatningsaggregat kan sondnäringen tillföras på ett kontrollerat och säkert sätt. Enteral nutrition används sällan som enda lösning utan kombineras ofta med medicinsk nutrition, för att anpassas till patientens förmåga och behov under period av sjukdom.

Läs mer om enteral nutrition

Sondmatning & intolerans

Det kan ta ett par dagar innan kroppen vänjer sig med sondmat och den nya sättet att inta näring och det kan ibland uppstå gastroinstestinala toleransproblem. Förutom sondnäringen i sig, kan medicinering, bristande hygien och administrationssätt orsaka toleransproblem hos sondmatade patienter.

Läs mer

Gastrointestinal tolerans

Försöker du uppnå bästa möjliga mag- och tarm funktion hos dina sondmatande patienter? Alla sondnäringar är inte desamma! Toleransproblem som långsam magsäcktömning som leder till hög kvarvarande volym sondmat i magsäcken (Gastric Residual Volyme) kan påverka mängden näring som en patient får i sig vilket kan leda till ett sämre behandlingsresultat.

Läs mer

Proteinkvalitet

Proteiner är viktiga för att upprätthålla muskelmassa och muskelstyrka för att skapa förutsättningen för en god rehabilitering och självständighet av patienten. Hög proteinkvalitet och god tolerans har betydelse för detta.

Läs mer

Kliniska erfarenheter

Nutrison sondnäringar med proteinblandningen p4 har funnits på marknaden i cirka 10 år. Många läkare och patienter har erfarenhet av att använda Nutrison men ibland behöver vi höra det berättas direkt från personer vilken praktiskt betydelse sondnäringen haft. Läs dessa berättelser från sjukvårdspersonal som har använt Nutrison med p4 och ta del av deras erfarenhet hur det förändrat livet för deras patienter.

Läs mer

Proteinbehov hos kritiskt sjuka

Förlust av muskelmassa är vanligt hos kritiskt sjuka patienter. Läs mer om vikten av tillräcklig tillförsel av protein och tidig initiering av enteral nutrition här.

Läs mer

Unik sondnäring med helprotein

Nutrison Protein Intense är den första och enda sondnäringen baserad på helprotein som innehåller en proteinnivå och kvalitet som överensstämmer med internationella riktlinjer för kritiskt sjuka patienter.

Läs mer

Riktlinjer och rekommendationer för enteral nutrition

Internationella riktlinjer för kritiskt sjuka rekommenderar att man börjar enteral nutritionsbehandling med produkter baserade på helprotein.

Läs mer

Nutritionsbehov efter utskrivning från IVA

Svaga muskler i kombination med förtvining av muskler är i stor utsträckning anledningen till ihållande funktionella begränsningar ett år efter utskrivning från IVA(1)

Läs mer

Vi är stolta över att presentera Flocare Infinity III

Vi har lyssnat på önskemål från patienter och vårdgivare kring vilka behov som finns för att uppnå en ännu säkrare och enklare hantering av sondmatning med nutritionspump. Resultatet är Flocare Infinity III. Den är en vidareutveckling av nuvarande Flocare Infinitypump som har funnits på marknaden sedan 2004.

Läs mer

Våra produkter inom enteral nutrition

Här kan du, som arbetar inom hälso- och sjukvården finna våra produkter & produktblad för vår medicintekniska utrustning såsom nutritionspumpar, sonder och sondmatningsaggregat men även våra sondnäringar.

Läs mer

Stöd och material för patient med sondmatning

Stöd, vägledning och information kan hjälpa din patient att få den kunskap och trygghet den behöver för att acceptera beslutet att börja med sondmatning. Här hittar ni sidor och material anpassat för patienter.

Läs mer