Epilepsi & Ketogen kost

Epilepsi är den vanligast förekommande neurologiska åkomman. Världshälsoorganisationen, WHO, estimerar, att omkring 1% av världens befolkning lider av epilepsi(1).
I nästan ett helt århundrade har ketogen kost använts som behandling av svårbehandlad epilepsi.

Ketogen kost

Trots att ketogen kost var förstahands-alternativ för behandling av epilepsi fram till 1920 talet, användes kosten mindre och mindre i takt med introduktionen av anti-epileptiska läkemedel.
Erkännandet av ketogen kost som ett fullvärdigt behandlingsalternativ av svårbehandlad och behandlingsresistent epilepsi har åter fått fokus sedan 1990 talet.

Ketogen kost är en högfett-, lågkolhydratkost, som ger tillräckligt med protein för tillväxt. Genom att simulera fastemetabolism, kommer en patient på ketogen kost i första hand att förbränna fett från kosten istället för den normalt vanligare energikällan glukos(9). Det finns olika typer av ketogen kost, exempelvis den ofta beskrivna ”klassisk ketogen kost” samt ”ketogen MCT-kost”, för vilka effekten gällande anfallsreduktion har blivit väl dokumenterad i kliniska studier(5).

Möt Elias och hör hans föräldrar berätta om hur de startade med ketogen kostbehandling

Lyssna till fler patientberättelser!

Nutricia metabolics

Kostens roll i behandlingen

De flesta patienter med epilepsi svarar bra på behandling med anti-epileptisk medicin(2).
För de 20-30% av patienterna, som inte svarar kan ketogen kost vara ett alternativ (3). Fastän dess mekanismer ännu inte är helt klarlagda, kan ketogen kostbehandling vara en effektiv metod för anfallsreduktion eller anfallsfrihet (4-8).

Under senare år har flera mindre strikta alternativ till ketogen kost blivit tillgängliga vid sidan om den klassiska formen av dieten. Dessutom betraktas kosten som en möjlighet tidigare i behandlingsförloppet av svårbehandlad epilepsi(8).

Forskning för framtiden

Idag publiceras mer forskning om ketogen kost än någonsin tidigare. Det finns nu betydande stöd i forskningen som visar att ketogen kost ger färre anfall hos ca hälften av de barn som får kostbehandling. Nutricias forskare undersöker för närvarande nya och innovativa produkter för att förbättra livskvaliteten för många patienter med epilepsi och deras familjer.

Vi strävar ständigt efter att utveckla idéer och uppfinningar som ytterligare hjälper oss att leva upp till vår vision att utforma en omfattande portfölj av produkter som ska användas i den klassiska ketogena kosten för både spädbarn, barn och vuxna som en enda näringskälla, t.ex. vid sondmatning eller flaskmatning.
Nutricias produkter erbjuder även flera alternativ som stöd till dem som äter ketogen kost på vanligt sätt, i form av tillskott i pulverform, färdiga flytande varianter samt specifika moduler.

Alla produkter klassificeras som livsmedel för speciella medicinska ändamål  och är avsedda för patienter som är medicinskt diagnostiserade, för användning under medicinsk övervakning.

Nutricia Research

Arbetar du inom sjukvården och vill läsa mer?

Välkommen till våra sidor med djupare information om Ketogen kost vid terapiresistent epilepsi

Terapiresistent Epilepsi

Det finns behov av alternativ till antiepileptiska läkemedel vid behandling av terapiresistent epilepsi

Läs mer

Dokumenterad effekt

Upp till 30% av barn med epilepsi antas ha fortsatta kramper trots korrekt användning av flera antiepileptika

Läs mer

Livskvalitet vid svårbehandlad epilepsi

Föräldrar och patienters erfarenheter med antiepileptika (AED) och ketogen kost (KD).

Läs mer

Videos

Keto Conference

Idag publiceras mer forskning om ketogen kost än någonsin tidigare. Nutricia har under många år arrangerat Keto Conference för att ge möjlighet för er som arbetar med ketogen kostbehandling en chans att nätverka och lära mer inom detta område. Välkommen att ta del av de presentationer som gavs under det senaste Keto Conference som denna gång genomfördes digitalt.

Se fler inspelningar från Keto Conference här!

En klinisk nutritionist erfarenhet

Ett team med neurolog, dietist, barnläkare, epilepsisjuksköterska och farmaceut arbetar tillsammans med familjer för att säkerställa bästa möjliga hantering av ketogen diet.

Vill du läsa mer om Ketogen kost?

Välkommen till våra sidor med djupare information om Ketogen kostbehandling

Vad är Ketogen kost?

Ketogen kost är en medicinsk kostbehandling som kan användas för att kontrollera anfall hos patienter som inte svarar tillräckligt på anti-epileptiska läkemedel.

Läs mer

Hur fungerar ketogen kostbehandling?

Ketogen kostbehandling ställer om kroppen från att använda kolhydrater som energi till att använda fettet i kosten som energikälla.

Läs mer

Varianter av ketogen kostbehandling

Olika varianter av Ketogen kost har tagits fram för att kunna anpassas till patientens behov. Din eller ditt barns neurolog och dietist kommer att i samråd med dig välja den variant som passar.

Läs mer

Patienthistorier Epilepsi & ketogen kost

Se historier från verkligen livet, om hur kosten är en del av behandlingen efter att ha diskuterat med sin läkare, om att börja behandling med ketogen kost.

Läs mer

Hjälp i den ketogena kosten

Nutricia erbjuder ett brett utbud av medicinska näringsprodukter för att hjälpa till att genomföra den ketogena kosten.

Läs mer


Är du sjukvårdspersonal eller patient med recept?

Läs mer om våra sjukdomsspecifika produkter som är lämpliga vid epilepsi här
Våra produkter finns i en rad olika smaker och format, vilket hjälper patienten att följa sin kostbehandling.

Nutricia Metabolics image


Referenser

  1. The global Campaign against Epilepsy. Geneva. World health organization 2000. (Information pack for the launch of the Global Campain’s Second Phase. 12-15 February2001).
  2. Stafstrom C et al. Epilepsy and the ketogenic diet. 2004. Humana Press. Totawa.
  3. Kwan P et al. Early identification of refractory epilepsy. N Engl J Med 2000:342;314-319.
  4. Freeman J et al. The ketogenic diet: a treatment for epilepsy in children and others. 2007. 4th ed. Demos, New York.
  5. Neal EG et al. Lancet Neurol 2008;7:500-506.
  6. Keene DL. Ped Neurol. 2006;35(1):1-3.
  7. Henderson GB et al. J Child Neurol 2006;21 (3):193-198.
  8. Kossoff EH et al. Epilepsia 2009:febr50(2)304-317.
  9. Levy R, Cooper P. Update in Cochrane Database Syst Rev. 2012;3:CD001903.