Hämmad tillväxt

Hämmad tillväxt

Hämmad tillväxt kan vara ett problem hos barn som har en underliggande sjukdom eller funktionsnedsättning såsom cerebral pares, medfött hjärtfel, cystisk fibros, leversjukdom eller cancer.1, 2

Tillväxthämning kan bero på försämrat intag under sjukdomsperioden eller för att näringsbehovet tillfälligt är ökat. Det kan också bero på sväljsvårigheter, läkemedelsbiverkningar eller ha okänd orsak. Oavsett orsak är det nödvändigt att få i sig tillräckligt med energi och näring för att kunna växa. Otillräckligt med näring kan dessutom leda till problem från mage och tarm, försämrad återhämtning efter sjukdom, ökad infektionsrisk och fler vårddagar.3, 4

Det är viktigt att följa tillväxten och att screena för risk för undernäring. På så sätt kan barnen identifieras tidigt och få den individanpassade nutritionsbehandlingen som behövs för optimal tillväxt och utveckling.3, 4

 

Spädbarn med hämmad tillväxt

Spädbarnsåldern är en kritisk period för snabb tillväxt och utveckling. Spädbarn växer ca 25 cm under det första levnadsåret, samt har den högsta viktökningen under hela livscykeln. Behovet av näring är således högt och en förutsättning för att optimal tillväxt ska kunna ske.

Läs mer

Stöd catch-up och immunsystemet med Infatrini

​Infatrini är en närings- och energität spädbarnsnäring specifikt utvecklad för att möta det unika näringsbehovet hos spädbarn med, eller med risk för, hämmad tillväxt

Läs mer

Infatrini

Infatrini är en näringsmässigt komplett, energirik spädbarnsnäring avsedd från första levnadsveckan upp till 18 månader eller 9 kg. Vid kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition och tillväxthämning hos spädbarn.

Läs mer

Referenser
  1. Mehta NM, Corkins MR, Lyman B, et al. Defining pediatric malnutrition: a paradigm shift toward etiology-related definitions. JPEN. 2013;37:460-481.
  2. Beer SS, Juarez MD, Vega MW, et al. Pediatric Malnutrition: Putting the New Definition and Standards Into Practice. Nutr Clin Pract. 2015;30:609-624.
  3. Chourdakis M, Hecht C, Gerasimidis K, et al. Malnutrition risk in hospitalized children: use of 3 screening tools in a large European population. Am J Clin Nutr. 2016;103:1301-10.
  4. Huysentruyt K, Alliet P, Muyshont L, et al. The STRONGkids nutritional screening tool in hospitalized children: A validation study. Nutrition. 2013;29:1356-1361.