Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso-och sjukvården eller om du är patient med recept. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

NUTRITIONSSTÖD TILL BARN OCH FÖRÄLDRAR

ADHD Parentfolder-image-barn med ADHD-SWE

FÖRÄLDRAGUIDE – TIPS & RÅD OM MÅLTIDER I VARDAGEN MED ADHD

Det kan vara utmanande för föräldrar att hantera de dagliga måltidsrutinerna, särskilt när barnets aptit är nedsatt på grund av läkemedelsbehandling. Frukost är en viktig måltid då aptiten vanligtvis fortfarande är opåverkad innan läkemedlet har tagits på morgonen. I denna föräldraguide ges olika tips & råd om mat och måltider, och sätt att öka det totala näringsintaget under dagen.

MATKLOCKA FÖR PLANERING AV MÅLTIDER

Klicka på tiderna i klockan för att se kortfattade råd som du kan ge till föräldrarna, om hur de kan öka barnets näringsintag under hela dagen. Dela matklockan med föräldrarna genom denna Föräldraguide.

Frukost

Satsa på frukosten; innan aptitnedsättningen kommer

Mellanmål

Överväg näringsdryck

Lunch

Anpassa skolmåltiden; Behovskost; överväg näringsdryck

Mellanmål

Överväg näringsdryck

Middag

Överväg berikning med näringsdryck

Den ljuslila cirkeln i klockan illustrerar den negativa effekten av minskad aptit som sker efter det att läkemedelsbehandlingen har intagits klockan 8 på morgonen, innan det är dags att gå till skolan. Exakt tidpunkt för den negativa påverkan beror helt på det enskilda barnets behandling, ovan är endast en indikation.

KOSTBEHANDLING HOS BARN MED ADHD

Om nedsatt aptit och viktminskning blir ett problem som påverkar barnets tillväxt och utveckling, finns det flera sätt att stödja barnet och familjen. Varje barn och familj måste hitta den metod som passar dem bäst, med stöd från vårdpersonal. Möjliga sätt kan vara:

  • JUSTERING ELLER BYTE AV LÄKEMEDEL
  • FÖRÄLDRAUTBILDING, STÖD & SAMARBETEN
  • RÅDGIVNING FRÅN DIETIST
  • BERIKNING AV MAT, T.EX MED NÄRINGSDRYCKER

Med berikning av mat, t.e.x med näringsdrycker, kan man öka det totala näringsintaget för barn med ADHD och aptitnedsättning.

Läs mer om ämnet ADHD

Näringsdrycker för barn med ADHD

Näringsdrycker är näringsmässigt optimerade för att ge ditt barn de kalorier, proteiner, vitaminer och mineraler som behövs för att stödja optimal tillväxt och utveckling.

Läs mer

BARN MED ADHD OCH RISK FÖR UNDERNÄRING

Idag beräknas omkring 63 000 svenska barn ha ADHD. 75% av dessa barn får läkemedelsbehandling för kärnsymtomen, varav 65-75% rapporteras ha en positiv effekt av läkemedelsbehandlingen.

Läs mer

SCREENING AV RISK FÖR UNDERNÄRING

Barn som diagnostiserats med ADHD och som får läkemedelsbehandling har rapporterats löpa 60% högre risk för att bli underviktiga, jämfört med barn utan ADHD-diagnos.

Läs mer

FÖRBÄTTRAD TILLVÄXT MED NÄRINGSDRYCKER

Det finns omfattande klinisk evidens av god kvalitet för att medicinska näringsdrycker är en verksam och effektiv lösning vid undernäring hos patienter som kan äta vanlig mat men inte i tillräcklig utsträckning för att uppnå sitt energi- och näringsbehov.

Läs mer