Kritiskt sjuka & intensivvård

Idag behandlar intensivvårdsenheter fler äldre patienter med fler komplikationer än någonsin tidigare. Deras chanser att överleva och återhämta sig har däremot förbättrats signifikant under det senaste årtiondet pga. framsteg inom vetenskap och teknologi.

Kritiskt sjuka och kirurgi

Nya kirurgiska tekniker och förbättrad anestesi, såväl som adekvat nutrition, tidig mobilisering och förbättrad omvårdnad före och efter operation har hjälpt till att minska den inverkan en operation kan ha på patienten. Dessa framsteg inom vården gör att patienten kan återvända hem snabbare. De tillbringar kortare tid på IVA och på sjukhus och samtidigt minskas sjukvårdskostnaden(1-3).
Patienter kan återhämta sig tidigare vilket gör att de kan återgå till sitt normala liv snabbare.

Nutricia care

Nutritionens roll för kritiskt sjuka

Det har också skett vetenskapliga framsteg inom området medicinsk nutrition och det finns nu en bättre kunskap om optimal nutrition för intensivvården(4-9). Både riktlinjer för nutrition vid kritisk sjukdom samt experter inom intensivvård har identifierat behov av ett nytt individuellt angreppssätt för omvårdnad och nutrition(10-14).
På Nutricia är vi medvetna om hur viktigt adekvat nutritionsstöd är. Vi fortsätter att utveckla vår forskning och teknologi och erbjuder innovativa näringslösningar som är specifikt anpassade för IVA och kirurgiområdet.
Vi stödjer vårdpersonal genom att erbjuda en bred portfölj med sondnäringar samt sondmatningstillbehör, hjälpmedel och service för att förse patienter med den bästa omvårdnaden.

 

Läs mer på våra terapiinriktade sidor om kritisk sjukvård

Sondmatning & intolerans

Det kan ta ett par dagar innan kroppen vänjer sig med sondmat och den nya sättet att inta näring och det kan ibland uppstå gastroinstestinala toleransproblem. Förutom sondnäringen i sig, kan medicinering, bristande hygien och administrationssätt orsaka toleransproblem hos sondmatade patienter.

Läs mer

Gastrointestinal tolerans

Försöker du uppnå bästa möjliga mag- och tarm funktion hos dina sondmatande patienter? Alla sondnäringar är inte desamma! Toleransproblem som långsam magsäcktömning som leder till hög kvarvarande volym sondmat i magsäcken (Gastric Residual Volyme) kan påverka mängden näring som en patient får i sig vilket kan leda till ett sämre behandlingsresultat.

Läs mer

Proteinkvalitet

Proteiner är viktiga för att upprätthålla muskelmassa och muskelstyrka för att skapa förutsättningen för en god rehabilitering och självständighet av patienten. Hög proteinkvalitet och god tolerans har betydelse för detta.

Läs mer

Kliniska erfarenheter

Nutrison sondnäringar med proteinblandningen p4 har funnits på marknaden i cirka 10 år. Många läkare och patienter har erfarenhet av att använda Nutrison men ibland behöver vi höra det berättas direkt från personer vilken praktiskt betydelse sondnäringen haft. Läs dessa berättelser från sjukvårdspersonal som har använt Nutrison med p4 och ta del av deras erfarenhet hur det förändrat livet för deras patienter.

Läs mer

Proteinbehov hos kritiskt sjuka

Förlust av muskelmassa är vanligt hos kritiskt sjuka patienter. Läs mer om vikten av tillräcklig tillförsel av protein och tidig initiering av enteral nutrition här.

Läs mer

Unik sondnäring med helprotein

Nutrison Protein Intense är den första och enda sondnäringen baserad på helprotein som innehåller en proteinnivå och kvalitet som överensstämmer med internationella riktlinjer för kritiskt sjuka patienter.

Läs mer

Riktlinjer och rekommendationer för enteral nutrition

Internationella riktlinjer för kritiskt sjuka rekommenderar att man börjar enteral nutritionsbehandling med produkter baserade på helprotein.

Läs mer

Nutritionsbehov efter utskrivning från IVA

Svaga muskler i kombination med förtvining av muskler är i stor utsträckning anledningen till ihållande funktionella begränsningar ett år efter utskrivning från IVA(1)

Läs mer

Är du sjukvårdspersonal eller patient med recept?

Läs mer om våra lämpliga produkter, våra sondnäringar och tillbehör för speciella medicinska ändamål avsedda för barn och vuxna.

Till våra produkter & produktblad
Är-du-sjukvårdspersonal


Referenser

 1. Anderson AD et al. 2003;
 2. Gustafsson UO et al. 2012;
 3. Yeh et al. 2015;
 4. Doig GS et al. 2009;
 5. Casaer MP et al. 2011;
 6. Van Zanten AR et al. 2014;
 7. Weijs et al. 2014;
 8. Allingstrup M J et al. 2012;
 9. Elke G et al. 2014;
 10. McClave S et al. 2009;
 11. Dhaliwal R et al. 2014;
 12. Martindale RG 2015;
 13. Evans DC et al. 2015;
 14. Preiser JC. et al. 2015;