Gastrointestinal tolerans

Försöker du uppnå bästa möjliga mag- och tarm funktion hos dina sondmatande patienter? Alla sondnäringar är inte desamma! Toleransproblem som långsam magsäcktömning som leder till hög kvarvarande volym sondmat i magsäcken (Gastric Residual Volume) kan påverka mängden näring som en patient får i sig vilket kan leda till ett sämre behandlingsresultat. Det är därför det är så viktigt att förebygga risker för intolerans för att säkerställa optimalt näringsintag till patienten. Toleransproblem kan uppstå på grund av flera orsaker och val av sondnäring kan vara av betydelse.

Övre GI tolerans

Koagulering av proteiner kan fördröja magsäckstömningen ytterligare och valet av sondnäring och dess proteinblandning som används kan därför påverka övre gastrointestinala (GI) toleransen.

Se på vår video för veta mer om hur Nutrison med P4 fungerar vid toleransproblem.

Hur påverkar proteinblandningen toleransen?

Nutricias P4-proteinblandning är en kombination av fyra olika proteinkällor som kompletterar varandra för att stödja en god tolerans genom att förbättra magsäckstömningen. En in vitro-studie visade att P4 inte koagulerar i magsäcken jämfört med kaseindominerad sondnäring.1 Dessa resultat bekräftades senare i en post hoc-analys av en randomiserad kontrollerad studie med magnetresonanstomografi (MRT).2

I en dubbelblind, randomiserad, cross-over studie utförd med MRT visade också att en Icke-koagulerande P4-proteinblandning tömde sig snabbare från magsäcken jämfört med en koagulerande kaseindominerad sondnäring.3 P4 förbättrar magsäckstömningen genom sina icke-koagulerande egenskaper och stödjer därmed god tolerans.

 

Proteinblandning i sondnäring

Nedre GI tolerans

För att efterlikna normal hälsosam kost som innehåller en olika typer av kostfiber utvecklade Nutricia den patenterade Multi fiber-blandningen; MF6 för sina sondnäringar. MF6 består av sex fiberkällor noggrant utvalda med olika löslighet och fermenterbarhet, en blandning som återspeglar innehållet som återfinns i en hälsosam kost.

MF6 minskar dagar med diarré

MF6 har visat sig hjälpa till att reglera tarmfunktionen genom att minska förekomst av diarré.
I en studie utförd på 78 patienter med ÖNH-cancer (öron näsa halscancer) gavs antingen en sondnäring innehållande MF6 eller en sondnäring med en enda fiberkälla (guar gummi) i minst 10 dagar postoperativt. 4 Den grupp som fick multifiber berikad sondnäring minskade signifikant antalet dagar med måttlig diarré.

MF6 reducerar dagar med diarré

MF6 ger färre dagar med förstoppning

MF6 ger färre dagar med förstoppning

Förstoppning, fekal impaktion och behovet av laxermedel är bland de vanligaste gastrointestinala problemen hos kroniskt sjuka patienter. Fiber har en viktig roll genom att öka andelen massa av avföring och att stimulera tarmrörelserna. Det hjälper till att stimulera passagen av föda genom tjocktarmen, vilket bidrar till en jämn passagen av avföring.5 I en dubbelblind, cross-over studie av sondmatade barn, kunde multifiber avsevärt minska antalet dagar med förstoppning med 64%, jämfört med de barn som fått en sondnäring utan fiber.6

 

Effekten av MF6 är väldokumenterad

 Referenser. 4,6,10-12

Referenser. 4,6,10-12

Läs mer om Nutrison-sortimentet här

Nutricia har ett brett sortiment med Nutrison sondnäringar p4 blandning för att täcka olika näringsbehov under olika faser av sjukdom från sjukhus till hem.

Nutrison Protein Plus Multi Fibre

Nutrison Protein Plus Multi Fibre

För kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition hos patienter med ett ökat proteinbehov.

Läs mer
Nutrison Protein Plus Energy Multi Fibre

Nutrison Protein Plus Energy Multi Fibre

För kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition hos patienter med ett ökat energi- och proteinbehov.

Läs mer
Nutrison Protein Plus

Nutrison Protein Plus

För kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition hos patienter med ett ökat proteinbehov och i behov av en fiberfri diet.

Läs mer

Relaterad läsning

Proteinkvalitet

Proteiner är viktiga för att upprätthålla muskelmassa och muskelstyrka för att skapa förutsättningen för en god rehabilitering och självständighet av patienten. Hög proteinkvalitet och god tolerans har betydelse för detta.

Läs mer

Kliniska erfarenheter

Nutrison sondnäringar med proteinblandningen p4 har funnits på marknaden i cirka 10 år. Många läkare och patienter har erfarenhet av att använda Nutrison men ibland behöver vi höra det berättas direkt från personer vilken praktiskt betydelse sondnäringen haft. Läs dessa berättelser från sjukvårdspersonal som har använt Nutrison med p4 och ta del av deras erfarenhet hur det förändrat livet för deras patienter.

Läs mer

Sondmatning & intolerans

Det kan ta ett par dagar innan kroppen vänjer sig med sondmat och den nya sättet att inta näring och det kan ibland uppstå gastroinstestinala toleransproblem. Förutom sondnäringen i sig, kan medicinering, bristande hygien och administrationssätt orsaka toleransproblem hos sondmatade patienter.

Läs mer

REFERENSER

1. van den Braak CCM, Klebach M, Abrahamse E et al. Clinical Nutrition 32, 765-771.
2. Klebach M, Hofman Z, Bluemel S et al. JPEN 2016.
3. Kuyumcu S, Menne D, Circic J et al. 2014. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 39, 544-551.
4. Wierdsma NJ et al, Ned Tijdschr Dietisten, 2001;56:243-7
5. Green CJ. Clin Nutr 2001;20(Suppl 1):23–39.
6. Trier E et al,. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999;27:595 (abstract).
7. Hofman Z et al, Clin Nutr 2001;20 (Suppl 3): 63–64 (abstract).
8. Daly A et al, J Hum Nutr Dietet 2004;17:365–70
9. Grogan J et al, J Hum Nutr Dietet 2006;19:462 (abstract).
10. Silk DBA et al, Clin Nutr 2001:20:49–58
11. Guimber D et al, J Pediatr Gastroenterol 2007:44 (abstract)
12. Schneider SM et al, Clin Nutr 2006;25:82–90.

Print Page