Kliniska erfarenheter av Nutrison sondnäring

Kliniska erfarenheter av Nutrison sondnäringar

Nutrison sondnäringar med proteinblandningen p4 har funnits på marknaden i cirka 10 år. Många läkare och patienter har erfarenhet av att använda Nutrison men ibland behöver vi höra det berättas direkt från personer vilken praktiskt betydelse sondnäringen haft.

Läs dessa berättelser från sjukvårdspersonal som har använt Nutrison med P4 och ta del av deras erfarenhet hur det förändrat livet för deras patienter.

Ta del av kliniska erfarenheter av Nutrison sondnäringar nedan!

Nutrison patientberättelser

Nu har hon energi att vara med på de dagliga aktiviteterna

Under de senaste åren har vi haft en handikappad tjej på min arbetsplats. I mer än 10 år har hon plågats dagligen av illamående och kräkningar. Vi har rådfrågat många hälso- och sjukvårdspersonal som senast informerade oss om att det kan vara personens svåra funktionsnedsättning som orsakar besvären. Vi hade alla, inklusive hon själv accepterat detta. Under det gångna året bytte vi näringsleverantör på grund av nytt avtal i regionen, vilket resulterade i ett nytt ställningstagande av personens nutrition. I samband med detta rekommenderades vi av den nya dietisten att prova p4 sondnäring. Vi fick en lång och vetenskaplig förklaring som vi förmodligen inte riktigt förstod, förutom att matningen inte skulle stanna lika länge i magen som den andra sondnäringen som patienten brukade få. Efter en tid förlitade vi oss på den nya dietisten och testade sondnäringen med p4. Efter en mycket kort tid minskade illamåendet och kräkningarna och nu har personen inte kräkts på 6 månader. Detta har på många sätt ökat personens livskvalitet. Nu har hon energi att vara med på de dagliga aktiviteterna som inte fungerat tidigare. Det låter som en annons, men det är helt enkelt sanningen utan överdrifter. Jag önskar att alla med likande utmaningar skulle ge p4 en chans. Maja, sjuksköterska i Region Nordjylland, Danmark. "

Patientberättelser Nutrison sondnäring

Det är en helt annan person nu

Vi har eller har haft en patient med kronisk lunginflammation (pneumoni) . Lunginflammation skulle så småningom ta pojkens liv eftersom det var så svår för honom (enligt läkaren). Vi fick information om att den återkommande lunginflammationen orsakades av den bakomliggande sjukdomen. Vi rekommenderades av dietisten från Nutricia att prova att byta till p4 sondmatning för att magsäcken skulle tömmas snabbare jämfört med den befintliga sondnäringen. På så sätt skulle refluxen bli mindre och kanske, som ett resultat av detta ge upphov till färre perioder av lunginflammation. Tidigare lades patienten in på sjukhus 1 gång per månad. Efter byte av sondnäring har han haft en lindrig lunginflammation utan sjukhusinläggning under de senaste 10 månaderna. Det är en helt annan person nu" Karen, socialpedagog och sjukvårdare, Danmark.

Nutrison

Nutricia har ett komplett sortiment av Nutrison sondnäringar med P4-proteinblandning och MF6-fiberblandning som möter olika näringsbehov under olika perioder av sjukdom och återhämtning, från sjukhus till hemmet.

Nutrison Protein Plus

Nutrison Protein Plus

För kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition hos patienter med ett ökat proteinbehov och i behov av en fiberfri diet.

Läs mer
Nutrison Protein Plus Multi Fibre

Nutrison Protein Plus Multi Fibre

För kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition hos patienter med ett ökat proteinbehov.

Läs mer
Nutrison Protein Intense

Nutrison Protein Intense

Komplett sondnäring med helprotein för kostbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring hos kritiskt och/eller allvarligt sjuka patienter.

Läs mer

Relaterad läsning

Sondmatning & intolerans

Det kan ta ett par dagar innan kroppen vänjer sig med sondmat och den nya sättet att inta näring och det kan ibland uppstå gastroinstestinala toleransproblem. Förutom sondnäringen i sig, kan medicinering, bristande hygien och administrationssätt orsaka toleransproblem hos sondmatade patienter.

Läs mer

Gastrointestinal tolerans

Försöker du uppnå bästa möjliga mag- och tarm funktion hos dina sondmatande patienter? Alla sondnäringar är inte desamma! Toleransproblem som långsam magsäcktömning som leder till hög kvarvarande volym sondmat i magsäcken (Gastric Residual Volyme) kan påverka mängden näring som en patient får i sig vilket kan leda till ett sämre behandlingsresultat.

Läs mer

Proteinkvalitet

Proteiner är viktiga för att upprätthålla muskelmassa och muskelstyrka för att skapa förutsättningen för en god rehabilitering och självständighet av patienten. Hög proteinkvalitet och god tolerans har betydelse för detta.

Läs mer
Print Page