Denna sida riktar sig till dig som arbetar inom hälso-och sjukvården.

Vänligen bekrfäfta nedan för att komma vidare

Proteinbehov hos kritiskt sjuka

Förlust av muskelmassa vid kritiskt sjukdom

Förlust av muskelmassa och undernäring är vanligt hos kritiskt sjuka patienter, delvis beroende på ökad katabolism i samband med kritisk sjukdom och delvis på grund av ökad förekomst av samtidig kronisk undernäring före inskrivning.
Undernäring på intensivvårdsavdelning (IVA) är förknippat med flera komplikationer, såsom långvarig respirationsdysfunktion och ökad dödlighet. En tillräcklig tillförsel av protein är grundläggande vid behandling av kritiskt sjuka patienter och en tidig initiering av proteinrik enteral nutrition är viktigt.
Det har visat sig att minska dödlighet, ge färre infektionskomplikationer och resultera i kortare vårdtid på intensivvårdsavdelning.

Bild ref. 7-9

Bild ref. 7-9

Tidig initiering av enteral nutriton är viktigt

För att förebygga förlust av muskelmassa, bör proteinrik enteral nutrition initieras till alla kritiskt sjuka patienter som inte förväntas återuppta normal kost inom 2 dagar (1).

För att förebygga förlust av muskelmassa, bör proteinrik enteral nutrition initieras till alla kritiskt sjuka patienter som inte förväntas återuppta normal kost inom 2 dagar (1).

Proteinrik enteral nutrition bör sättas in inom de första 24 - 48 timmarna efter inskrivning (2,3).

Proteinrik enteral nutrition bör sättas in inom de första 24 - 48 timmarna efter inskrivning (2,3).

Ökad tillförsel av protein är förknippat med ökad överlevnad hos kritiskt sjuka (4).

Ökad tillförsel av protein är förknippat med ökad överlevnad hos kritiskt sjuka (4).

Timing och typ av protein har betydelse

Mängd, typ och timing av proteintillförsel påverkar patientens resultat vid kritisk sjukdom. Eftersom protein hjälper till att upprätthålla muskelmassa, förbättra sårläkning och främja återhämtning5 är det avgörande att patienten tolererar sondnäringen väl så att protein- och energimålet uppnås tidigt.

Sondnäring med ett mycket högt innehåll av protein är lämpligt som förstahandsval för kritiskt sjuka patienter. Det ger en vältolererad lösning med ökad tillförsel av protein i linje med riktlinjer utan att riskera för hög energitillförsel6.

Föreläsningar från Espen i Madrid 2018

Läs mer

Unik sondnäring med helprotein

Nutrison Protein Intense är den första och enda sondnäringen baserad på helprotein som innehåller en proteinnivå och kvalitet som överensstämmer med internationella riktlinjer för kritiskt sjuka patienter.

Läs mer

Riktlinjer och rekommendationer för enteral nutrition

Internationella riktlinjer för kritiskt sjuka rekommenderar att man börjar enteral nutritionsbehandling med produkter baserade på helprotein.

Läs mer

Nutritionsbehov efter utskrivning från IVA

Svaga muskler i kombination med förtvining av muskler är i stor utsträckning anledningen till ihållande funktionella begränsningar ett år efter utskrivning från IVA(1)

Läs mer

Referenser

  1. Singer P et al. Clin Nutr 2019; 38:48-79
  2. Kreymann KG et al. Clin Nutr 2006; 25 (2):210-223
  3. McClave SA, et al. JPEN J Parental Enteral Nutr. 2016; 40(2):159-211
  4. Allingstrup, et al. Clin Nutr 2012; 31:462-468
  5. Hurt D, et al. JPEN J Parental Enteral Nutr 20174; 32 (1-suppl): 1 142S-151S
  6. van Zanten ARH. et al. 2018. Crit Care; 22:156
  7. Wischmeyer PE, Curr Opin Crit Care, 2006; 22-279-284
  8. Mitchell WK et al; Frantiers in Physiology; 2012; 2:260
  9. Demling RH, Journal of plastic surgery: 2009; vol 9:65-93