Denna sida riktar sig till dig som arbetar inom hälso-och sjukvården.

Vänligen bekrfäfta nedan för att komma vidare

Riktlinjer och rekommendationer för enteral nutrition

Internationella riktlinjer för kritiskt sjuka rekommenderar att man börjar enteral nutritionsbehandling med produkter baserade på helprotein.
Andra lösningar kan övervägas vid specifika gastrointestinala komplikationer

SCCM/ASPEN

SCCM/ASPEN Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient 2016

Det föreslås att använda en helproteinlösning som standard när man initierar enteral nutritionsbehandling vid intensivvård.

Läs hela artikeln här

ESPEN

ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit 2006
”En sondnäring med helprotein är lämplig för de flesta patienter eftersom ingen klinisk fördel av peptidbaserade lösningar kan visas.”

Läs hela artikeln här

Canadian Critical Care

Canadian Critical Care Nutrition Clinical Practice Guidelines 2013
”Vid initiering av enteral nutrition bör helproteinlösning övervägas.”

Läs hela artikeln här

Nutrition therapy

Nutrition therapy for critically ill patients across the Asia-Pacific and Middle East regions 2018
Standardiserade högproteinlösningar, baserade på helprotein och inte peptider, är att föredra för de flesta patienter som får enteral nutritionsbehandling vid intensivvård.

Läs hela artikeln här

Läs mer

Nutritionsbehov efter utskrivning från IVA

Svaga muskler i kombination med förtvining av muskler är i stor utsträckning anledningen till ihållande funktionella begränsningar ett år efter utskrivning från IVA(1)

Läs mer

Proteinbehov hos kritiskt sjuka

Förlust av muskelmassa är vanligt hos kritiskt sjuka patienter. Läs mer om vikten av tillräcklig tillförsel av protein och tidig initiering av enteral nutrition här.

Läs mer

Unik sondnäring med helprotein

Nutrison Protein Intense är den första och enda sondnäringen baserad på helprotein som innehåller en proteinnivå och kvalitet som överensstämmer med internationella riktlinjer för kritiskt sjuka patienter.

Läs mer