Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en inflammatorisk sjukdom i luftrör och lungor som karakteriseras av långsamt ökande förträngning av luftrören. De flesta har sjukdomen i lindrig form och lever med den utan att ha fått diagnos.

KOL är en av vår tids stora folksjukdomar – mellan 500 000 och 700 000 personer i Sverige är drabbade. Symptomen kommer ofta smygande och börjar i många fall med upprepade luftvägsinfektioner som varar allt längre. Tidig rökdebut är en stor riskfaktor, och det är därför ytterst angeläget att förmå unga att inte börja röka (1).

KOL och undernäring

Vid KOL är risken för undervikt och undernäring stor. Mellan 20 och 60 procent av de som har KOL är undernärda. Viktnedgången beror bland annat på att lungorna kräver mycket energi för att utföra sitt arbete, på för lågt energiintag i förhållande till energibehovet, minskad aptit och att det är fysiskt ansträngande att äta (2).

Effekter av undernäring (3)

 • Minskad överlevnad. Malnutrition är en oberoende riskfaktor för kort överlevnad vid KOL.
 • Nedsatt muskelstyrka och minskad muskelmassa.
 • Nedsatt infektionsförsvar.
 • Osteoporos är relaterat till låg kroppsvikt och malnutrition.
 • Intensivvårdsbehovet är ökat vid malnutrition.
 • Ökad vårdtid vid inläggning på sjukhus.
 • Tidig återinläggning efter utskrivning från sjukhus.
 • Depression och sänkt livskvalitet

KOL kan medföra ökat energibehov både i vila och vid fysisk aktivitet. Det är visat att nutritionsbehandling av KOL patienter kan leda till viktuppgång (4).

Nutricia

Nutritionsbehandling vid malnutrition/ofrivillig viktförlust

Nutritionsbehandlingens huvudsyfte vid KOL och malnutrition är att bidra till (5):

 • Gott resultat av övrig behandling
 • Ökad livskvalitet
 • Förbättrad nutritionsstatus och fysisk prestationsförmåga
 • Stoppa ofrivillig viktförlust

Nutritionsbehandling av patienter med KOL bör ges av dietist, gärna med erfarenhet av patientgruppen.

Nutritionsbehandling utgår alltid från en kostanamnes. Det är viktigt att ta reda på mat- och måltidsrelaterade problem, andra sjukdomar, social situation etc., som kan ställa speciella krav på nutritionsbehandlingen och vara avgörande för dess utformning. Många KOL-patienter är ensamstående äldre med låga inkomster (5).

 • Nutritionsbehandlingen utgår från Energi- och proteinrik kost (E-kost) (6) som individanpassas och kan delas upp i följande punkter (7):
 • Anpassad måltidsfrekvens
 • Anpassad konsistens
 • Energi och proteinrika mellanmål
 • Matknep

Är du sjukvårdspersonal eller patient med recept?

Läs mer om våra lämpliga produkter för speciella medicinska ändamål.

Till våra produkter & produktblad
Nutricia Nursing