ADHD

ADHD OCH MEDICINERING

Antal ADHD-diagnoser har ökat avsevärt under det senaste decenniet, och i dagsläget beräknas omkring 63 000 svenska barn ha ADHD.1 Omkring 75% av dessa barn får läkemedelsbehandling för kärnsymtomen,2 med syfte att de vardagliga uppgifterna och sociala samspelen ska bli mindre utmanande. ADHD-medicineringen kan hjälpa till att öka barnets fokus och minska hyperaktiviteten och impulsiviteten. Dock upplever många nedsatt aptit som en biverkan av medicineringen med centralstimulantia.3,4

 

ADHD & RISK FÖR UNDERNÄRING

Nedsatt aptit som en biverkan av ADHD-medicineringen blir ytterligare en utmaning för barnet och familjen runt omkring att hantera.

Studier visar att hälften av alla barn med läkemedelsbehandlad ADHD kan vara undernärda, på grund av minskad aptit och medföljande viktnedgång. 5,6

 

Läs mer om ADHD & risk för undernäring
Nutricia ADHD TA page

THE PAEDIATRIC NUTRITION SCREENING TOOL (PNST)

SCREENING AV RISK FÖR UNDERNÄRING

Barn med en ADHD-diagnos och läkemedelsbehandling har rapporterats löpa 60% högre risk för att bli underviktiga, jämfört med barn utan ADHD-diagnos. 7

The Paediatric Nutrition Screening Tool (PNST)* är ett validerat verktyg för nutritionsscreening för att snabbt, enkelt och effektivt identifiera barnpatienter med risk för undernäring.8

 

*The PNST är licensierat enligt Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives V4.0 International licence. Upphovsrätt erhållen och översättning till svenska utförd av Nutricia AB, från White, et al. J Parenter Enteral Nutr. 2016;40:392-8.

Läs mer om screening & ta del av verktyget här!

NUTRITIONSSTÖD TILL BARN OCH FÖRÄLDRAR

ADHD-medicineringen tas dagligen, vanligtvis på morgonen för att ge effekt under skoldagen. Så länge läkemedlet verkar i kroppens system upplever många att de har dålig aptit och kan därför ha svårt att äta, eller glömmer helt enkelt bort att äta. Det är först senare på kvällen när läkemedlet gått ur kroppen som hungern och aptiten kommer tillbaka.

I Föräldraguiden  ges tips & råd om mat och måltider, samt sätt att öka det totala näringsintaget under dagen. Du kan även ta del av den interaktiva MATKLOCKAN för planering av måltider.

Fortini familjen

NÄRINGSDRYCKER FÖR BARN MED ADHD

För barn med ADHD som är i risk för undernäring kan Fortini näringsdrycker fungera som ett komplement till den dagliga måltidsrutinen. Fortini har högt innehåll av näring och energi, i ett brett sortiment av 7 olika smaker och 4 konsistenser.

Läs mer om hur du kan inkludera Fortini i den dagliga måltidsrutinen, med b.la. tips på:

 • Dosering & servering
 • Inkludera Fortini i matlagning
 • Frys snabbt och enkelt till glass

 

FÖRBÄTTRAD TILLVÄXT MED NÄRINGSDRYCKER

Medicinska näringsdrycker har kliniskt bevisade fördelar för barn med dålig tillväxt eller sjukdomsrelaterad undernäring, bland annat förbättras aptit, kroppsvikt och tillväxt. 9-11

Är du intresserad av att ta del av befintlig klinisk evidens för medicinska näringsdrycker, eller kanske nyfiken på att delta i Erfarenhetsprogram för att utvärdera dina kliniska erfarenheter av näringsdrycker som en del i behandlingen till barn med ADHD? Du finner mer info om båda ämnena HÄR. 

Nutricia Hero-image-ADHD-5

Till dig som jobbar inom apotek

Så kan du göra en skillnad för barn med ADHD & nedsatt aptit. Ta del av material och utbildningsfilmer.

Läs mer

Är du hälso- och sjukvårdspersonal och vill läsa mer om barn med ADHD, aptitnedsättning och nutrition?

Välkommen till våra sidor med djupare läsning och information om barn med ADHD

BARN MED ADHD OCH RISK FÖR UNDERNÄRING

Idag beräknas omkring 63 000 svenska barn ha ADHD. 75% av dessa barn får läkemedelsbehandling för kärnsymtomen, varav 65-75% rapporteras ha en positiv effekt av läkemedelsbehandlingen.

Läs mer

SCREENING AV RISK FÖR UNDERNÄRING

Barn som diagnostiserats med ADHD och som får läkemedelsbehandling har rapporterats löpa 60% högre risk för att bli underviktiga, jämfört med barn utan ADHD-diagnos.

Läs mer

NUTRITIONSSTÖD TILL BARN OCH FÖRÄLDRAR

Det finns flera sätt att stödja barnet och familjen, såsom föräldrautbildning, samarbete med skolan kring måltider, remiss till en dietist eller justering av läkemedelsbehandling

Läs mer

Näringsdrycker för barn med ADHD

Näringsdrycker är näringsmässigt optimerade för att ge ditt barn de kalorier, proteiner, vitaminer och mineraler som behövs för att stödja optimal tillväxt och utveckling.

Läs mer

FÖRBÄTTRAD TILLVÄXT MED NÄRINGSDRYCKER

Det finns omfattande klinisk evidens av god kvalitet för att medicinska näringsdrycker är en verksam och effektiv lösning vid undernäring hos patienter som kan äta vanlig mat men inte i tillräcklig utsträckning för att uppnå sitt energi- och näringsbehov.

Läs mer

Barn med ADHD & nedsatt aptit

Till dig som jobbar inom apotek: Så kan du göra en skillnad för barn med ADHD & nedsatt aptit.

Läs mer

Informationsmaterial och broschyrer inom ADHD

Här kan du, som arbetar inom hälso-och sjukvården ta del av nyttigt och användbart material som hjälpmedel i ditt dagliga arbete inom ADHD.

Läs mer

Är du sjukvårdspersonal eller patient med recept?

Läs mer om våra lämpliga produkter för speciella medicinska ändamål avsedda för barn i alla åldrar här

Referenser
 1. Baserat på 5% av barn i skolåldern taget från: Stöd till barn, ungdomar och vuxna med ADHD – Ett kunskapsstöd. Socialstyrelsen. Artikelnummer: 2014-10-42. samt befolkningsmängd i skolåldern från Statistiska Centralbyrån Hämtad scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-isverige/sverigesbefolkningspyramid september 2019
 2. Socialstyrelsen: Förskrivning av ADHD-läkemedel 2016 Utvecklingen av incidens och prevalens . Artikelnummer 2017-5-32, Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2017
 3. Aagaard L, et al. The occurrence of adverse drug reactions reported for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) medications in the pediatric population: a qualitative review of empirical studies. Neuropsychiatr Dis Treat. 2011;7:729-44.
 4. Padilha SCOS, et al. Efficacy and safety of drugs for attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: a network meta-analysis. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2018;27:1335-45.
 5. Sha’ari N, et al. Nutritional status and feeding problems in pediatric attention deficit–hyperactivity disorder. Pediatr Int.2 017;59: 408-15.
 6. Durá-Travé T, et al. Nutrition and attention deficit hyperactivity disorder: developmental follow-up of the anthropometric variables of a group of patients receiving treatment with osmotic controlled-release methylphenidate. Rev Neurol. 2011;53:257-64.
 7. Waring ME, et al. Overweight in children and adolescents in relation to attention-deficit/hyperactivity disorder: results from a national sample. Pediatrics. 2008;122:1–6.
 8. White, et al. Simple Nutrition Screening Tool for Pediatric Inpatients. J Parenter Enteral Nutr. 2016;40:392-8.
 9. Alarcon PA, et al. Effect of oral supplementation on catch-up growth in picky eaters. Clin Pediatr (Phila). 2003; 42:209-17
 10. Stratton RJ, et al. Disease-related malnutrition: an evidence based approach to treatment. Wallingford: CABI Publishing; 2003
 11. Hubbard G, et al. Energy-dense, Low-Volume Paediatric Oral Nutritional Supplements Improve Total Nutrient Intake and Increase Growth in Paediatric Patients Requiring Nutritional Support: Results of a Randomised Controlled Pilot Trial. Eur J Pediatr. 2020;10.1007/s00431-020-03620-9.