Minnesförlust och tidig Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är ett komplext tillstånd som börjar sin utveckling årtionden innan symtom uppträder. Tidiga tecken innebär minnesproblem och svårigheter med komplexa uppgifter. Dessa tecken kan vara subtila och många kan ofta tro att detta är ett resultat av åldrande.

Alzheimers sjukdom i tidigt stadie

I tidigt stadium av Alzheimers sjukdom påverkas vissa områden i hjärnan som är avgörande för minnet. Detta medför att minnesförlust sker i större utsträckning än vid normalt åldrande.

Våra hjärnor kommunicerar genom ett stort nätverk av miljarder nervceller. Dessa nervceller förbinds med varandra genom kopplingar som kallas synapser. Under hela livet förlorar vi och återfår dessa kopplingar. I en frisk hjärna genereras mängden nya synapser som i sin tur balanserar förlusten av äldre. Vid Alzheimers sjukdom accelererar hastigheten av skadade kopplingar, så att nya kopplingar inte längre kan kompensera för de förlorade. Det är då nätverket i hjärnan börjar påverkas och symtom som minnesförlust sker.

 

Nutritionens roll

Näringsämnen är viktiga för att hålla hjärnvävnaden frisk. Specifika näringsämnen är viktiga för att hjälpa till att bygga upp hjärnans kopplingar eller synapser.

Dessa näringsämnen är:

  • Omega-3 fettsyror
  • Uridin
  • Kolin
  • B-vitaminer
  • Antioxidanter
  • Fosfolipider

Studier har visat att personer med tidig Alzheimers sjukdom ofta har låga halter av dessa viktiga näringsämnen, trots att de äter en vanlig kost. Ökat intag av dessa näringsämnen är nödvändigt eftersom vägarna som stöder synapsbildning och funktion beror på dem. Forskning har visat att det med separat intag av dessa näringsämnen inte alltid ger fördelar vid tidig Alzheimers sjukdom. Däremot har en kombination av flera näringsämnen, som tas dagligen på rätt nivåer, visat fördelar i kliniska prövningar i början av nittonhundratalet. Andra fördelar, som har rapporterats av patienter som tar denna kombination av flera näringsämnen, är lägre nivåer av apati, ökad energi, vakenhet och förbättrat humör. Detta rapporterades leda till ökade sociala interaktioner, förnyat intresse för hobbys och nystart av aktiviteter som avbrutits på grund av sjukdomen.

Souvenaid

Ytterligare information och läsning på denna sida riktar sig till dig som arbetar inom hälso-och sjukvården. Arbetar du inom sjukvården och vill läsa vidare om vår unika näringsdryck för patienter i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom?

Läs mer om Souvenaid!