Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso-och sjukvården eller om du är patient med recept. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

Unik aminosyrabaserad ersättning

Neocate Junior, för barn +1 år vid födoämnesallergi eller komplexa tillstånd.

Gemensamt för alla barn är att deras näringsbehov förändras vid 1 års ålder1, och barn med kvarstående födoämnesallergi (såsom komjölksallergi) eller komplexa tillstånd är inte annorlunda. Det är till och med extra viktigt att monitorera dessa barn för att säkerställa att de får sitt näringsbehov täckt, för att säkra förutsättningar för optimal tillväxt och utveckling.

Neocate Junior är en unik aminosyrabaserad ersättning för att den:

 • Tillgodoser det förändrade näringsbehovet hos barn över 1 år upp till 10 år2
 • Har flexibel spädning och kan användas som både drickbart kosttillägg och sondnäring
 • Är näringsmässigt komplett och har en näringsprofil* som visat förbättra intaget av vitaminer och mineraler,både vid användning som kosttillägg och som sondnäring3
 • Kan användas som enda näringskälla från 1-6 år, eller som tillägg från 1+ ålder
 • Bevisat bäst smak, för god acceptans och följsamhet*6, 15-17


*99% följsamhet vid oralt intag, jämfört med andra aminosyrabaserade ersättningar.6

Neocate Junior ger:

Individanpassad nutrition

Neocate Juniors unika näringsprofil har visat sig förbättra nivåer av mikronutrienter både oralt och enteralt3. Barn med födoämnesallergier löper större risk för att bli underviktiga och få brist på viktiga näringsämnen, såsom jod och vitamin D. 5, 4

Flexibel spädning

Flexibel spädning för att möta varje patients näringsbehov.

0.69 kcal/ml
1 kcal/ml
1.26 kcal/ml

Se gärna spädningschema här!

Högre koncentrationer av Neocate Junior (över 1.26 kcal/ml) är inte enligt produktrekommendation och bör endast användas på inrådan av ansvarig läkare/dietist när det finns ett bedömt kliniskt behov, samt med löpande övervakning.

Neocate Junior stöds av kvalitetstestning för användning som sondmatning med pump, testad i en mängd olika spädningar med Nutricia Flocare Infinity-pump.

Utmärkt tolerans

En ersättning som ger god tolerans kan hjälpa till att minska kräkningar och malabsorption. När mer av den förskrivna/rekommenderade volymen upptas är det mer sannolikt att nutritionsmålen uppnås.10

94% med god tolerans, bedömd av föräldrar och dietister6

Utmärkt följsamhet

En ersättning som barn tycker om kan bidra till ökad följsamhet till kostbehandlingen, vilket i sin tur kan leda till färre sjukhusbesök och minskade sjukvårdskostnader. 8,9

Varför överväga Neocate Junior när födoämnesallergin kvarstår efter 1 år?

Ökade behov

Guidelines rekommenderar att barn med komjölksallergi ska fortsätta på en hypoallergen ersättning till 2 års ålder, för att säkerställa ett tillräckligt näringsintag.12

Vanliga växtbaserade ersättningsprodukter innehåller inte all det protein, energi och de mikronutrienter som behövs för att möta det näringsbehov som barn med kvarstående komjölksallergi har efter 1 års ålder.13

ÖVERVÄG NEOCATE JUNIOR.

Minskat intag

Barn med födoämnesallergi löper större risk att uppleva ätsvårigheter.7

Ätsvårigheter kan påverka matintaget. Otillräckligt intag av energi, protein, vitamin och mineraler ökar risken för näringsbrist.

Om oralt intag är begränsat och volymen av nuvarande ersättning eller mjölksubstitut är otillräckligt för att möta barnets näringsbehov,

ÖVERVÄG NEOCATE JUNIOR.

Eliminationskost

Att stå på en eliminationskost kan påverka barnets tillväxt.

UK data visar att barn med födoämnesallergi löper större risk för att bli underviktiga* detta kopplat till det antal av födoämnen som utesluts från barnets kost.7

Att förskriva en hypoallergen ersättning kan förbättra tillväxten, både vikt och längd. 7,14

När en hypoallergen ersättning för oralt intag behövs,

ÖVERVÄG NEOCATE JUNIOR.

Varför överväga Neocate Junior vid komplexa tillstånd och som sondnäring?

När standardsondnäring inte tolereras
Dålig tolerans och malabsorption på en helprotein- eller hydrolyserad sondnäring kan vara kopplade till nedan tillstånd. 10

 

 

Hantera komplexa tillstånd

Neocate Junior:

 • Stöder kliniska tillstånd bortom allergi
 • Stöds av kvalitetstestning för användning som sond
 • Är testad i en mängd olika spädningar med Nutricia Flocare Infinity-pump

För barn med komplexa tillstånd och är i behov av en aminosyrabaserad sondnäring,

ÖVERVÄG NEOCATE JUNIOR.

HOPA-studien - ATT ANVÄNDA EHF OCH AA BORTOM ALLERGISKA TILLSTÅND

Extensiva hydrolysat (eHF) och aminosyrabaserade ersättningar (AAF) används vid kostbehandling av komjölksproteinallergi, när amning inte är möjligt. Men dessa hypoallergena ersättningar kan även användas vid andra medicinska tillstånd där mag-tarmkanalen påverkas, med försämrad tolerans och absorption.

Den s.k. HOPA-studien genomfördes som en kartläggning, och är den första i sitt slag med en beskrivning av klinisk praxis kring när, hur och till vilka patientgrupper eHF och AAF används, ’bortom’ allergiska tillstånd bland barn 0-18 år. Studien visade att dessa ersättningar används i stor utsträckning i klinik, framförallt för att förbättra toleransproblem (t.ex kräkningar, reflux, malabsorption, diarré, förstoppning, GI-sjukdomar) vid flertalet olika medicinska tillstånd, där rutinmässig monitorering och uppföljning för att säkerställa adekvat tillväxt är extra viktigt.18

 

 

 

Spädning

Använd alltid medföljande skopa i Neocate Junior burken. 1 skopa ger 7,3 g pulver vilket motsvarar 35 kcal.

*Gäller Neocate Junior Jordgubb och Neocate Junior Vanilj.

 

Gradvis upptrappning till Neocate Junior

Även om många barn kommer att tolerera ett direkt byte från sin nuvarande ersättning till Neocate Junior, kan vissa känsliga barn behöva en något långsammare introduktion till Neocate Junior. Denna gradvisa upptrappning kan uppnås genom att blanda Neocate Junior med barnets nuvarande ersättning.

Steg 1

Tillred barnets vanliga ersättning upp ca 75% av den volym som ska intas. Kvarvarande 25% av volymen tillsätts med Neocate Junior. Upprepa detta vid varje matintag under 1-3 dagar.

Steg 3

Tillred barnets vanliga ersättning upp ca 25% av den volym som ska intas. Kvarvarande 75% av volymen tillsätts med Neocate Junior. Upprepa detta vid varje matintag under 1-3 dagar.

Steg 2

Tillred barnets vanliga ersättning upp ca 50% av den volym som ska intas. Kvarvarande 50% av volymen tillsätts med Neocate Junior. Upprepa detta vid varje matintag under 1-3 dagar.

Steg 4

Om det tolereras, tillred hela den rekommenderade volymersättningen med Neocate Junior.

Vårt sortiment av hypoallergena ersättningar för det växande barnet

Våra produkter

Neocate Junior

Neocate Junior

Aminosyrabaserad hypoallergen komplett elementardiet för kostbehandling av barn med komjölksallergi, sojaallergi, multipel födoämnesallergi och andra tillstånd där elementardiet rekommenderas. Anpassad för barn 1–10 år. Komplett som enda näringskälla 1-6 år. Finns i 3 smaker.

Läs mer
Neocate Spoon

Neocate Spoon

För kostbehandling av barn med multipel födoämnesallergi. Neocate Spoon är en aminosyrabaserad hypoallergen gröt avsedd för små barn och spädbarn från 6 månader eller när barnet börjar äta fast föda.

Läs mer
Elemental 028 Extra Liquid

Elemental 028 Extra Liquid

För kostbehandling av barn och vuxna i behov av elementardiet. En näringsmässigt komplett elementardiet baserad på essentiella och icke essentiella aminosyror.

Läs mer

Neocate Junior är en aminosyrabaserad hypoallergen komplett elementardiet för kostbehandling av barn med komjölksallergi, sojaallergi, multipel födoämnesallergi eller andra tillstånd där elementardiet rekommenderas.
Neocate Junior är livsmedel för speciella medicinska ändamål och ska användas under medicinsk övervakning.
Nutricia stöder WHO-koden att bröstmjölk är den bästa födan för spädbarnet.

Referenser
 1. NNR 2012, Nordic Nutrition Recommendations 2012 – Integrating nutrition and physical activity. 2014, Köpenhamn: Nordic Council of Ministers.
 2. Commission Directive 2006/141/EC.
 3. Sorensen K et al. Poster presented at EAACI Annual Congress. Jun 17-21; Helsinki, Finland. Allergy 2017;72:523(0899).
 4. Meyer R, Pediatr Allergy Immunol 2018;29:689-704.
 5. Thomassen M et al. JPGN 2017 ;806-811
 6. Data on file: Clinical study of the tolerance, compliance and acceptability of Neocate Junior including comparison to previous formula, May 2016, Jan 2017.
 7. Meyer R et al. J Hum Nutr Diet 2014;27:227-235.
 8. Epifanio M et al. BJSTR 2020;25.01.18811-18816
 9. Miraglia M, et al. Ital J Pediatr. 2015;41:42.
 10. Meyer R et al. J Hum Nutr Diet 2020;34:1:13-23.
 11. Nutritional requirements for children in health and disease, Dietetics: Great Ormond Street Hospital for Children, 6th Ed. (2015).
 12. Luyt D et al. ClinExperimental All 2014;44:642-672.
 13. Bath S et al. British Journal of Nutrition 2017;118(7):525-535.
 14. Meyer R et al. J Gastroenterol Hepatol 2014; 29:1764-1769.
 15. Sorensen K, et al. Allergy. 2017;72:523(0899).
 16. Yucel, E et al. FAAM-Eurobat Poster FP47, Oct 17 2020.
 17. Miraglia M, et al. Ital J Pediatr. 2015;41:42.
 18. Meyer R, et al. The use of extensively hydrolysed and amino acid feeds beyond cow’s milk allergy: a national survey. Journal of Human Nutrition and Dietetics. 2021;34:13-23.