Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso-och sjukvården eller om du är patient med recept. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

MEDICINSK NUTRITION & LIVSKVALITET

Forskning visar att medicinsk nutrition kan påverka livskvaliteten.

Fördelar med nutritionsinsatser under behandling

Nutrition spelar en avgörande roll för cancervården och påverkar tolerans och resultat av cancerbehandlingen samt livskvalitet (1-3). Baldwin C et al har undersökt effekten av näringsmässiga insatser med näringsdrycker med avseende på kostbehandlingsmål, medicinska behandlingsresultat och livskvalitet (QOL). Resultaten visade en förbättring av vissa aspekter som emotionell funktion, dyspné, aptit och allmän livskvalitet hos patienter med cancer med undernäring eller som riskerar undernäring.

 

FÖRBÄTTRAD BEHANDLING & ÖKAD FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

Studier visar att om medicinsk nutrition initieras tidigt i sjukdomsförloppet, kan viktförlust och kakexi hävas vilket ger en förbättrad behandling med ökad tolerabilitet, livskvalitet och förväntad livslängd (3-6). Studier har visat att tidig initiering av medicinsk nutrition till patienter med risk för undernäring, kan förbättra vissa aspekter, som onormala känslomässiga reaktioner och aptitförlust (3).

ENKLARE PERIODER MELLAN BEHANDLINGAR

Medicinsk nutrition kan hjälpa patienter att bibehålla sina krafter under cancerbehandlingen, upprätthålla den fysiska funktionen och göra perioder mellan behandlingarna lättare (7).

 

Förbättrad livskvalitet

Studier har visat att näringsdrycker är effektiva för att öka näringsintaget och förbättra vissa aspekter av livskvaliteten hos patienter med cancer(3).

NORDISKA EXPERTER REKOMMENDERAR NUTRITION SOM EN INTEGRERAD DEL AV OMVÅRDNADEN*

*Nordics Expert Opinion based on ESPEN guidelines, and GLIM criteria

Nordic Expert Opinion

En praktisk guide för dig och ditt team att följa för att implementera medicinsk nutrition som en del av cancervården.

Ladda ner Nordic Expert Opinion

Webinar: Nordic Expert Opinion

Följ med oss i denna unika möjlighet att möta de ledande nordiska Experter genom ett virtuellt vetenskapligt webbseminarium och Q&A den 26 maj kl 18.00-19.30. Få svar på varför och hur man implementerar medicinsk nutrition som en del av behandlingen av cancer.

Läs mer och anmäl dig till vårt kostnadsfria webinar

Referenser

1. Beaudart C et al. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle. 2017; 8(2): 238-244
2. Davis MP et al. Ann Palliat Med. 2019 Jan;8(1):86-101
3. Baldwin C, et al. J Natl Cancer Inst. 2012 Mar 7;104(5):371-85
4. Roeland EJ et al. ASCO Guideline. J Clin Oncol. 2020;JCO2000611.
5. Arends J et al. Clin Nutr. 2017 Oct;36(5):1187-1196.
6. Trestini l et. Al., 2018 Eur J Clin Nutr. 72(5):772-779