Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso-och sjukvården eller om du är patient med recept. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

MUSKELMASSA & TOXICITET

Artikelserie

Läs hela artikeln om vilken effekt hög andel fettfri muskelmassa och muskeldensitet har för minskad toxicitet.

TIDIGT INSÄTTANDE AV MEDICINSK NUTRITION

Det är väl känt både från forskning och klinisk erfarenhet att patienter med cancer går ned i vikt. Viktförlusten kommer inte bara från fettväv utan även fettfri vävnad. Cytostatika fördelas genom fettfri vävnad och vid förlust av muskelmassa som uppstår vid viktförlust, kan patienten drabbas av en ökad behandlingsstoxicitet1.

Studier visar bättre följsamhet till planerad strålbehandling vid tidigt insättande av nutritionsstöd2,3.

Illustration över tre manliga patienter med olika BMI och likvärdig mängd muskulär muskelmassa i en tvärsnittarea. Anpassad från Prado CM et al, 2016

Illustration över tre manliga patienter med olika BMI och likvärdig mängd muskulär muskelmassa i en tvärsnittarea. Anpassad från Prado CM et al, 2016

FÖRLÄSNINGAR MED NUTRICIA

Nutricia Congresses kan du lyssna till Professor Michael Sawyer som talar om hur muskelmassa och behandlingsstoxicitet påverkar effekten av behandling av patienter med cancer.

Från Nutricia Norge 2016, Oslo

Nutricia Congresses erbjuder hälso- och sjukvårdspersonal tillgång till den senaste forskningen inom området medicinsk nutrition.

FÖRBÄTTRAD ÖVERLEVNAD MED TIDIGT INSÄTTANDE

Nutritionsinterventioner är associerade med förlängd överlevnad hos patienter med cancer. I en studie som tittat på patienter med esofaguscancer med risk för undernäring som genomgått en kombinerad radiokemoterapibehandling, visade en förlängd överlevnad när nutritionsåtgärder initierades vid diagnos.

Man har inte sett samma samband när medicinsk nutrition initierats senare i sjukdomsförloppet vilket betonar betydelsen av tidig initiering4. Vidare har en analys av patienter med pankreascancer och viktökning med > 2% visat samband med förlängd överlevnad. Om man ser till tidpunkten för påbörjad nutritionsbehandling, ser man enbart skillnaderna i prognos när det infaller inom 3 månader från diagnos5.

Läs mer

SMAKFÖRÄNDRINGAR OCH CANCERBEHANDLING

Smakförändringar kan leda till undernäring, en viktig prediktor för sjuklighet, dödlighet, behandlingsrespons och toxicitet.

Läs mer

Viktförlust och överlevnad vid cancer

Påverkan av viktförlust vid cancer och överlevnad.

Läs mer

Preoperativ nutrition

Vikten av preoperativ nutrition för postoperativa fördelar och minimera katabol stress

Läs mer

Referenser

  1. Prado cm et al. Proceedings of the Nutrition Society (2016), 75, 188–198
  2. Odelliet al. Clinical Oncology 2005; 7:639-645
  3. Paccagnellaet al. Support Care Cancer 2010;18:837-845
  4. Cox S et al. British Journal of Cancer (2016) 115, 172–177
  5. Trestini I et al. European Journal of Clinical Nutrition (2018) 72:772–779

Print Page